Tabellen instellen

Documentatie •
In dit artikel

Dit commando wordt geactiveerd via het menu Gegevens > Tabellen instellen.

 • De Tabellen:
  Dit zijn de elementen die de gegevens bevatten in de vorm van rijen en kolommen.
   
 • De Weergaven;
  Aangegeven onder de tabelnaam van alle tabellen
  Dit zijn de elementen die bepalen hoe de kolommen van de tabel worden weergegeven.
  Met de weergaven kan men bepalen welke kolommen zichtbaar moeten zijn, de volgorde van de weergegeven kolommen en de manier waarop deze worden weergegeven.

"Voorbeeld dialoogvenster Tabellen instellen"

Om tabellen toe te voegen gebruikt u het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.

Weergave instellingen

Voor iedere tabel kunt u bepalen:

 • Naam
  De naam van de tabel in de bestandstaal. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten.
  De naam kan alleen van toegevoegde tabellen veranderd worden.
 • XML naam
  Deze naam wordt gebruikt voor de programmering. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten. De naam kan alleen van toegevoegde tabellen veranderd worden.
 • Koptekst
  De naam die in de tabellijst verschijnt.
 • Zichtbaar
  Geeft aan of de tabel zichtbaar is of niet.

Weergaven beheren

Naam
Het is mogelijk een nieuwe naam voor de geselecteerde Weergave in te voeren.

XML naam
Dit is de Weergave naam voor de XML export functie. Voor systeem Weergaven kan deze naam niet worden veranderd.

Nummer
Dit is een nummer dat automatisch aan de Weergave wordt gegeven door het programma.

Zichtbaar
De Weergave zal zichtbaar zijn als deze checkbox is aangevinkt.

Systeem
Als deze checkbox is aangevinkt is de Weergave een systeemweergave en kan niet worden verwijderd of aangepast.

Kolommen instellen...
Laat de Kolommen instellen pagina zien waarmee deze aangepast kunnen worden, zowel door deze weer te geven als voor het instellen ervan.

Pagina-instelling...
Deze knop brengt u naar de Pagina instellingen.

Weergave toevoegen...
Deze knop voegt een nieuwe Weergave toe aan de active tabel.

Verwijderen...
Deze knop verwijdert een Weergave.

Default instelling

Bepaalt dat de geselecteerde Weergave als standaard weergave wordt gebruikt.
 

help_id
dlglistatabelle
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email