Karakteristieken van Time Sheet

Documentatie •
In dit artikel

Time sheet is de nieuwe Gratis Banana Boekhouding Plus toepassing
waarmee u eenvoudig uw werktijden kunt beheren en direct weet wat de situatie van gewerkte uren, overuren, vakantie en absentie is.

Om te beginnen download en installeert u Banana Boekhouding Plus en kiest u bij het aanmaken van een nieuw bestand het Time sheet model.

Vele mogelijkheden voor het snel en eenvoudig beheren van uw uren.

 • Gratis software die op elk besturingssysteem werkt, ook op mobiele apparaten.
 • Eenvoudig te gebruiken en implementeren oplossingen, geen login of wachtwoord nodig.
 • Iedere medewerker houdt de gegevens op zijn of haar eigen computer of mobiele apparaat.
 • Volledig aan te passen een de eisen van de medewerker en het bedrijf.
 • Geen rekenfouten meer en veel tijdwinst.
 • Modellen met de kalender van het huidige jaar beschikbaar.
 • Krachtige, geautomatiseerde berekeningen.
 • Uniformiteit van berekeningen. Alle berekeningen zijn gebaseerd op uren en minuten en hiermee kan op elk geval en op elke eis ingespeeld worden.
 • Saldi en totalen worden direct per dag, maand en jaar bijgewerkt.
 • Gegevens worden ingevoerd in vooraf gedefinieerde kolommen, voor resultaten die altijd netjes geordend en duidelijk zijn.
 • Verwachtingen voor gewerkte uren.
 • Beheer van uren voor projecten.
 • Indicatie van gewerkte uren en van minder of meer gewerkte uren en een progressief saldo.
 • Indicatie van opgenomen en resterende vakantiedagen met overdracht naar het volgende jaar.
 • Mogelijkheid om andere nuttige informatie voor het bedrijf te coderen (projecten, onkosten, notities).
 • Voldoet aan de voorschriften van het Europese Hof van Justitie en aan de Zwitserse wetgeving.

giornale foglio ore

Hoe houdt u de uren bij

Time Sheet ondersteunt verschillende methoden om gegevens in te voeren:

 • Systematische invoer.
  Voer de begin- en eindtijden in en het programma berekent de gewerkte uren. Gebruik hiervoor de Start1-Stop1, Start2-Stop2, ... , Start5-Stop5 kolommen waarin u de begin- en eindtijden kunt invoeren.
 • Vereenvoudigde invoer.
  Geef de uren die per dag gewerkt worden aan.
  Gebruik hiervoor de Werk1 en Werk2 kolommen om de per dag gewerkte uren in te voeren.
 • Gemengde invoer.
  U kunt zowel de begin- en eindtijden als de totale gewerkte tijd invoeren.
  Gebruik hiervoor de Start en Stop, en de Werk kolommen.

Nauwkeurige en eenduidige berekeningen voor elk gebruik

Timesheet gebruikt altijd het uren en minuten formaat (bijvoorbeeld 8:15). Vakantiedagen en afwezigheid worden ook per dag met uren en minuten aangegeven. Hiermee zijn ongeregelde en variabele werktijden eenvoudig en accuraat te beheren.

De totalen worden ook getoond in uren en minuten. Met deze eenduidigheid heeft men een exact overzicht van iemands werkomstandigheden, volledig volgens wettelijke regelingen, en worden discussies over de berekeningen tussen werknemer en werkgever vermeden.

Hierna vindt u een overzicht hoe gegevensinvoer en berekeningen plaatsvinden.

 • Verwachtte werktijd (verschuldigde uren)
  Voor ieder dag van de week kunnen het exacte aantal uren en minuten van verschuldigd werk worden aangegeven. Het programma geeft dan het verwachtte aantal uren per week. De werktijden kunnen ook tijdelijk veranderd worden (bijvoorbeeld een verandering van uren voor één week).
 • Gewerkte uren
  Het dagelijks aantal gewerkte uren kan ingevoerd worden als begin- en eindtijden, of zelfs als een totaal aantal uren en minuten, of een combinatie van beide. Het programma berekent dan het totaal aantal dagelijks gewerkte uren.
 • Extra uren voor nachtdiensten of vakantie
  Deze kunnen worden opgegeven als uren en minuten en als een percentage; het programma berekent dan het totaal.
 • Vakantie
  Vakantie wordt aangegeven in uren en minuten voor het hele jaar. Het is eenvoudig, vermenigvuldig gewoon het aantal uren per week met het aantal vakantieweken. Het programma berekent de overblijvende vakantiedagen tot op de minuut, zelfs als er variabele werktijden zijn.
 • Verzuim als gevolg van ziekte, militaire dienst of wat dan ook
  Deze worden ook in uren en minuten verwerkt. Het programma berekent het totale verzuim per dag.
 • Totaal aantal uren
  Dit is de som in uren en minuten van de gewerkte uren, overwerk en afwezigheden. Het programma berekent het dagelijkse verschil tussen de verschuldigde (verwachtte) uren en het totaal. Er is ook een oplopend totaal van verschillen zodat u direct inzicht heeft in het urensaldo.
 • Kolommen voor het optellen van de tijden
  Het programma berekent het maandelijkse en jaarlijkse totaal, weergegeven in uren en minuten, zo dat u volledige controle heeft en eenduidigheid van de berekeningen.
 • Uren in decimaal formaat
  Bij het invoeren van uren kunt u ook een decimaal aantal opgeven (8.50). Het programma converteert dit naar uren en minuten (8:30).
 • Timesheet laat sommige totalen ook in decimaal formaat zien om de invoer in andere programma's eenvoudig te maken.
 • Het maandoverzicht presenteert de totalen van de dagelijkse en maandelijkse uren.
 • Met afdrukextensies kunt u werktijden optellen en weergeven in elk ander formaat.

Gegevensopslag

Gebaseerd op kolommen zoals in Excel

Timesheet heeft een Journaaltabel met kolommen die al ingesteld zijn, waarin u uw gewerkte uren kunt noteren (begin- en eindtijden), vakantie, overuren of ziekteverzuim, elke dag weer.

Foutrapportage en -controle

Maandoverzichten en -afdrukken

 • De Journaaltabel kan afgedrukt worden zoals deze op het scherm wordt weergegeven, of een selectie ervan.
 • Maandoverzicht.

Gegevens exporteren, importeren en archiveren

Uitgebreide documentatie

Functies niet beschikbaar

De volgende functies zouden onze gebruikers graag willen hebben, maar zijn momenteel niet beschikbaar:

 • Mogelijkheid om het logo en een notitie voor de handtekening op de afdruk van het maandverslag te zetten en de af te drukken kolommen te selecteren.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email