Timesheet / Aanwezigheden

De Urenregistratie functionaliteit maakt het registreren en de presentatie van de gewerkte uren eenvoudiger en sneller.
Deze is helemaal gratis, u hoeft alleen maar Banana Boekhouding 9 te downloaden en te installeren.

Eigenschappen

Ontworpen voor werknemers met variabele werktijden of voor mensen die hun aanwezigheid op het werk moeten registreren.

 • Lijkt op Excel, u kunt kopiëren, plakken en corrigeren.
 • Vastleggen van geplande uren met een aanpasbare weekplanning.
 • Alle berekeningen, verplichte uren, gewerkte uren, vakantie en ziekteverzuim in uren en minuten.
 • Zeer snelle ureninvoer op twee manieren:
  • Start-en eindtijd met een berekening van het dagelijkse totaal.
   • Automatische invoer van de huidige tijd
   • Afwijking + of - van de huidige tijd is mogelijk
    Als u eerder aankwam of over korte tijd vertrekt.
  • Totale aantal dagelijks gewerkte uren
 • Verschil tussen geplande en gewerkte uren.
 • Onmiddellijke telling van gewerkte uren, vakanties en afwezigheid.
 • Totalen en overzichten voor iedere dag, week, maand en jaar.
 • Overdracht per maand en jaar
 • Eenvoudig aan te passen, past in alle planningen.
 • Mogelijkheid om vakanties en betaald verlof in te stellen.
 • Mogelijkheid om kolommen toe te voegen, kosten te declareren, gereden kms of andere.
 • Kan gebruikt worden voor het hele jaar of voor specifieke periodes.
 • Kan een maandoverzicht afdrukken, zelfs met totalen in decimale uren.

Belangrijk om te weten

 • De urenregistratie wordt gedaan in een tabel "Journaal" genaamd waarin de gewerkte uren en instellingen worden ingevoerd.
 • Per dag kan een begin en een einde worden ingesteld.
 • Vakanties, ziekte, afwezigheid en andere dingen worden aangegeven in uren en minuten.
 • Het programma laat altijd overzichten gebaseerd op uren en minuten zien.

Voer de dagelijkse werktijden in - tips en trucjes

 1. Open het bestand
 2. Ga naar de huidige dag (geel) -> Menu Hulpprogramma's -> "Ga naar vandaag".
 3. Stel de begin- en eindtijden in.
  1. Druk op de punt "." om de tijd die de computer aangeeft in te voeren.
  2. Als u +5 of -5 (of willekeurig ander getal) invoert toont het programma de huidige tijd met 5 minuten meer of minder dan de computertijd.
  3. Met het Hulpprogramma's menu, "Week vullen" is het mogelijk de uren van vorige week over te nemen.
  4. Met de knop "F4" of "Cmd4" (Van boven kopiëren) wordt de waarde in de bovenliggende rij gekopieerd.
 4. Voer vakanties of afwezigheid in.
  1. Geef de vakantie- of afwezigheidsuren van de dag aan in de betreffende kolommen.
  2. Als u in Edit modus gaat laat het programma de dagelijks geplande/gewerkte uren zien.
  3. Als u de uren in decimaal formaat invoert (bijvoorbeeld 1.75) laat de software de waarde in uren en minuten zien (bijvoorbeeld 1:45).

Afdrukken en overzichten

 • Met het menu Bestand -> commando Afdrukken kunt u:
  • De tabel afdrukken.
  • Een gedeelte van de tabel dat u geselecteerd heeft afdrukken
 • Met Hulpprogramma's -> Maandelijks rapport:
  Wordt het maandelijkse rapport afgedrukt.

Omzetten van Uren.decimalen naar Uren:minuten

Het programma werkt altijd met uren en minuten; 8:30 betekent 8 uur en 30 minuten.
Er zijn situaties waarin uren worden gebruikt met decimalen. In dit geval is de waarde 8.50 gelijk aan 8:30 in uren/minuten. Als het aantal uren per dag wordt bepaald op decimale basis (43 uur per week, verdeeld in 5 dagen), moet u 8,6 uur per dag werken.
Het programma helpt bij conversies

 • In de "urenteller" kolommen (vakantie, ziekteverzuim, verschuldigd), wanneer u na het uur een punt en de decimale waarde invoegt, geeft het programma de tijd in uren en minuten bij het automatisch aanvullen aan. Als u bijvoorbeeld 8.6 schrijft, stelt het programma 8:36 voor.
  U moet de voorgestelde waarde overnemen.
 • Het informatievenster toont ook de waarde van de uren in decimale waarden.
 • In het maandelijkse rapport worden sommige waarden ook in decimale waarden weergegeven (omdat loonprogramma's vaak decimale waarden gebruiken).

Specifieke Commando's (Hulpprogramma's menu)

Ga naar vandaag

Zet de cursor op de huidige dag.

Dag vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige dag over van dezelfde dag van de vorige week.

Week vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige week over van dezelfde dagen van de vorige week.

Maandelijks rapport

Drukt de totalen en rijen van de huidige maand af.
U kunt de af te drukken periode selecteren.

Rijen voor periode aanmaken

Maakt de rijen aan voor iedere dag, vanaf het begin, en het totaal voor het aangegeven jaar.
De rijen van de tabel worden opnieuw in geordend.

Timesheet importeren

Importeert de waardes van een externe urenregistratie.

 • Geef het bestand aan van waaruit de software de gegevens importeert.
 • Geef aan welke waardes geïmporteerd moeten worden.
  • Alleen vakanties importeren.
   De software importeert alleen de waardes van de "Vakantie" kolom
   De notities die bij de geïmporteerde waardes horen worden ook geïmporteerd.
  • Alles importeren.
   Neemt de waardes over van Vakantie, Notities, Gewerkt, Afwezigheid, Correcties, Verschuldigd en Onderverdeling.

Het programma kijkt in het geïmporteerde bestand naar rijen met gelijke datum en sectie en importeert de bijbehorende waardes.
Als er in het geïmporteerde bestand meerdere rijen zijn van dezelfde datum worden waardes volgend op de eerste rij niet geïmporteerd.

 

help_id
timesheet

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email