Verschil in beginsaldi (moet nul zijn)

In de Opening kolom van de Rekeningentabel komt het totaal van de Activa niet overeen met het totaal van de Passiva.

differenza nei saldi iniziali

Oorzaken

 1. Bij het eerste gebruik van het programma heeft u de Passiva niet ingevoerd met het minteken (zoals dat gedaan zou moeten zijn)
 2. De winst/verlies van vorig jaar is niet automatisch ingevuld bij het aanmaken van het nieuwe jaar
 3. U heeft in de vreemde valuta boekhouding de wisselkoersverschillen niet berekend
 4. Bij het aanmaken van het nieuwe boekhouding jaar heeft u ook de saldi van inkomsten en uitgaven overgedragen (wat u niet zou moeten doen)
 5. Wanneer de Beginsaldi handmatig worden ingevoerd is het resultaat (winst of verlies) van het voorafgaande boekhoudkundige jaar niet meegenomen. In dit geval komt het verschil overeen met de winst of verlies die overgedragen is.
 6. Bij het handmatig toekennen van de winst aan meer dan een rekening gebrukte u scheidingstekens voor de decimalen en duizendtallen die verschillend zijn van die gebruikt in Banana Boekhouding.

Oplossingen

 1. Voer in de Rekekeningentabel, in de Opening kolom, het minteken in voor de Passiva bedragen.
 2. Herhaal het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; open in de dialoogvenster de de Winst & Verlies van vorig jaar rekening of een andere rekening om uw winst of verlies aan toe te kennen. Voor meer informatie zie pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
 3. Als u de wisselkoersverschillen van vorig jaar nog niet heeft uitgerekend bezoek dan eens de pagina Verschillen in beginsaldi om uit te vinden hoe dit probleem op te lossen.
 4. Als u de Winst en Verlies saldi al heeft overgedragen zijn er twee oplossing om verder te gaan:
  • Verwijder handmatig de beginsaldi van uw inkomsten en uitgaven in de Rekeningentabel, in de kolom Opening.
  • Werk uw beginsaldi bij met het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; zorg ervoor in de dialoogvenster het vakje bij Winst- en verlies rekening uit te vinken.
 5. Wijs aan de Opening kolom van de gewenste rekeningen (bijvoorbeeld overgedragen Winsten/Verliezen, Aandelenkapitaal, Reserves, etc.) het resultaat toe van het voorafgade boekhoudjaar, rekening houdend met het al aanwezige bedrag.
 6. Bij het invoeren van de bedragen voor de winsttoewijzing gebruikt u alleen het decimale scheidingsteken zonder de duizendtallen scheidingstekens.
  Een alternative oplossing is de scheidingstekens voor de duizendtallen en decimalen te veranderen in de instellingen van uw operating systeem. Voor meer informatie zie onderaan pagina Interface.

Na het voltooien van uw correctie gebruikt u het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email