Projectplanning met winstcentra en kostenplaatsen

Documentatie •
In dit artikel

Door de financiële planning van projecten krijgt u controle over de inkomsten en uitgaven van een project. Hierdoor kunnen investeringen en rendementen van een project worden geëvalueerd en kan de uitvoering ervan worden gevolgd.

Ook met budgettering met de methode van dubbel boekhouden, kunt u winstcentra en kostenplaatsen aanwijzen. U hoeft alleen maar kostenplaatsen op te zetten voor de verschillende projecten en naast de prognoses voor de balans en de resultatenrekening heeft u ook de prognose voor elk afzonderlijk project.

De vooruitzichten worden berekend op basis van de beginsaldi en de verwachtingen ingevoerd in de Budgettabel. Wanneer een regel wordt veranderd in het budget worden de verwachtingen meteen bijgewerkt. U kunt simulaties uitvoeren, een betaling toewijzen, een investering toevoegen, verkopen wijzigen en zien hoe het budget verandert.

Projectcijfers kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

Rekeningentabel

Winstcentra en kostenplaatsen worden opgezet in de Rekeningentabel. In de Budget kolom ziet u de bijgewerkte prognosesaldi voor de boekhoudperiode. In een oogopslag weet u wat de liquiditeit is aan het eind van het jaar.

Voorbeeld rekeningtabel met projecten en budget

Voortgangsgrafiek

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het verloop van de liquiditeit.
In de legenda zijn de teksten Huidig, Vorige of Budget zichtbaar. Door op de teksten te klikken kunt u de bijbehorende grafiek verbergen of zichtbaar maken.

Rekeningkaart met budgetgegevens

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail alle mutaties van ieder project van dag tot dag weergeven.

Voorbeeld rekeningkaart met budget voor projecten

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef de kostenplaats- of winstcentrumrekeningen of -groepen aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Uitgebreide balans op groepen

Met de Uitgebreide balans op groepen kunt u ervoor kiezen de bedragen in aparte kolommen te verdelen voor ieder segment. Daardoor heeft u zicht op de ontwikkeling van individuele projecten per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

Voorbeeld uitgebreide balans op groepen met projecten budget

Boekhoudoverzicht

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de projecten.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met projecten budget

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email