Kostenplaatsen en Winstcentra

Documentatie •
In dit artikel

Kostenplaatsen en winstcentra zijn een functie van Banana Boekhouding Plus die beschikbaar is in alle toepassingen. De Kostenplaatsen en Winstcentra (hierna aangeduid als Kostenplaatsen) maken het voor de gebruiker mogelijk de transacties te ordenen volgens andere maatstaven dan met de gebruikelijke rekeningen. Kostenplaatsen worden doorgaans gebruikt om zekere kosten, voor specifieke activiteiten die niet noodzakelijk verbonden zijn met elkaar, vast te leggen.

We laten de meest gebruikte zien:

 • Boeken van specifieke uitgaven
 • Tentoonstellingen en Evenementen
 • Klanten en leveranciers, Leden
 • Extra details voor zekere kosten (bijkomende kosten)

Kostenplaatsen worden toegekend aan de transactie rij en kunnen tegelijk met de segmenten gebruikt worden.

Kenmerken van Kostenplaatsen

 • De Kostenplaatsen (KP) zijn rekeningen met namen voorafgegaan door de ".", "," en ";" symbolen
 • Er zijn drie kostenplaatsen niveaus:
  • KP1 voorafgegaan door een punt "."
  • KP2 voorafgegaan door een komma ","
  • KP3 voorafgegaan door een puntkomma ";"
 • Ieder niveau is onafhankelijk van het andere
 • Voor ieder niveau kan er een onbeperkt aantal kostenplaatsen en winstcentra zijn.
 • Een hoger niveau kan gebruikt worden zonder een lager niveau te gebruiken
 • Kostenplaatsen codes kunnen letters of cijfers zijn
 • Kostenplaatsen kunnen hun eigen groepering hebben verschillend van die van normale rekening. Subgroepen kunnen worden aangemaakt voor hetzelfde niveau van kostenplaatsen. Let er op kostenplaatsen niet te mengen met andere groepen van een ander niveau of met normale rekeningen of segmenten.
 • Iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart compleet met transacties en saldo
 • Boeken op een kostenplaats is onafhankelijk van de rekening waarop in debet of credit geboekt wordt. Men kan zelfs boeken op een kostenplaats zonder een enkele rekening in de debet of credit kolom.

Instellen van kostenplaatsen de Rekeningen tabel

Kostenplaatsen rekeningen worden ingesteld in de rekeningentabel met uitzondering van Cash Manager waar dit alleen in de categorieëntabel mogelijk is.

Instellen:

 • Maak een specifieke sectie aan voor de kostenplaatsen
  Dit is nodig voor de weergave van kostenplaatsen in de Uitgebreide Balans op groepen.
  • Voer een sectie in met een sterretje * voor de overgang naar een sectie
  • In de volgende rij, in dezelfde kolom, voert u 03 (of 04 voor een winstcentrum) en de bijbehorende beschrijving in.
 • Voeg rijen toe voor de kostenplaats
  • Voer in de Groep kolom de groep in, waartoe de kostenplaats rekening hoort,
  • Voer in de Rekening kolom de kostenplaatsrekeningnaam in voorafgegaan door een punt "." voor namen die in de KP1 kolom (in de Transacties tabel) ingevoerd worden, een komma "," voor namen die in de KP2 kolom ingevoerd worden en een puntkomma ";" voor namen die in de KP3 kolom ingevoerd worden.
  • Geef in de Gr kolom de groep aan waarin de bedragen opgeteld moeten worden.
  • In een Vreemde valuta boekhouding wordt de munteenheid van de rekening ook gespecificeerd.
 • Voeg de kostenplaatsen groepen toe
  • In een en dezelfde groep alleen één specifiek niveau optellen.
  • Verschillende niveaus kunnen worden aangemaakt zoals bij normale rekeningen.

Voorbeeld kostenplaatsen

Bestandseigenschappen (BTW bedrag)

In het Bestandseigenschappen (BTW tab) kunt u instellen hoe de BTW berekend wordt over het bedrag van de kostenplaatsen met de volgende opties:

 • Transactie bedrag gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt overeenkomstig het bedrag in de rekening waarop geboekt is.
 • Bedrag zonder BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt exclusief de BTW.
 • Bedrag met BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt inclusief de BTW.

Transacties

Om op kostenplaatsen te kunnen boeken moeten de kostenplaatsenrekeningen wel al ingevoerd zijn in het Rekeningschema.

Om boekingen te doen moet u in de Transactietabel zijn, in de Kostenplaatsen weergave; u moet de kostenplaatsenrekeningen invoeren in de KP1, KP2, KP3 kolommen zonder het symbool (. of , of ;) dat eraan voorafgaat.

Voorbeeld kostenplaatsen in transacties

Als u de Kostenplaats beschrijving in de transactietabel wil laten zien moet u de betreffende kolommen (KP1beschrijving, KP2beschrijving, KP3beschrijving) activeren met het Gegevens → Kolommen instellen commando.

Kostenplaats rekeningkaart

Een kostenplaats wordt op dezelfde manier behandeld als elke andere rekening, dus iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart met een rekeningsaldo en transacties.

In tegenstelling tot alle andere rekeningen heeft de kostenplaatsrekening geen tegenrekening. Als u de tegenrekening wilt bekijken, raden wij u aan Segmenten te gebruiken.
Om alle kostenplaatsen rekeningkaarten te bekijken klikt u op het commando Rapporten → Rekening /Categorie kaarten → Kostenplaatsen (in de Filter optie).

Verwante documenten:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email