In diesem Artikel

  Winkel

  Nederland
  Cash Manager met BTW
  Business

  Speciaal voor kleine winkels, met één rekening (kas), BTW en voorbeelden van transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  In Banana WebApp öffnen

  Öffnen Sie Banana Buchhaltung Plus in Ihrem Browser ohne Installation. Passen Sie die Vorlage an, geben Sie die Transaktionen ein und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

  Tutorial im Banana WebApp öffnen

  Dokumentation zur Vorlage

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.

  Vorschau der Vorlage

  Winkel XX

  Boekhouding 2019

  Basisvaluta: EUR

  Cash Manager met BTW

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
         
    1000 Contanten  
         
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In
      BEDRIJFSRESULTAAT  
         
      INKOMSTEN  
    100 Ontvangstbewijzen voor product "A" 10
    101 Ontvangstbewijzen voor product "B" 10
    102 Ontvangstbewijzen voor product "C" 10
  10   Totale verkoop 1
    110 Opname van lopende rekening 11
    111 Diensten 11
    112 Overige 11
  11   Andere inkomsten 1
  1   Totale INKOMSTEN 00
         
      UITGAVEN  
    200 Storting op girorekening 2
    210 Inkoop postzegels 2
    211 Brieven en pakketten 2
    212 Postbenodigdheden 2
    213 Kantoorbenodigdheden, apparatuur, schoonmaak 2
    114 Huur, elektriciteit, water 2
    215 Telefoon en fax 2
    220 Onderhoud onroerend goed 2
    221 Etalage-inrichting 2
    222 Reclame, folders 2
    223 Agentschapskosten 2
    230 Betaling voor goederen 2
    240 Salarissen en personeelskosten 2
    241 Kosten en overige vergunningen 2
    250 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2
    260 Verschuldigde BTW 2
  2   Totale UITGAVEN 00
         
  00   TOTAAL  
         
         
      KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
    .P Winkelbeheer en personeelsmanagement T1
    .G Goederenbeheer T1
    .I Investeringen T1
  T1   Totale DIVISIE  
         
  Tabel: BTW-codes
  BTW-code Beschrijving % BTW
    Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
    id=vatcodes-nl-2019.20190121  
    Laatste update op 21.01.2019  
       
       
  V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
  V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
  OV21 Oninbare vorderingen 21.00
  OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
  PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
  PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
  V0 Leveringen/diensten 0%  
    Leveringen en/of diensten binnenland  
       
  VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
  VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Verleggingsregelingen binnenland  
       
  VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
  VEU Levering naar landen binnen de EU  
  VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
    Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
       
  VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
  VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
  ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
    Verschuldigde BTW  
       
  IG21 Voorbelasting 21% 21.00
  IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
  IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
  IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
  D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Voorbelasting  
       
    TOTAAL  
       
       
  Wie können wir Ihnen besser helfen?
  Wenn die Informationen auf dieser Seite nicht das sind, was Sie suchen, nicht klar genug sind oder nicht aktuell sind, lassen Sie es uns wissen.

  Diesen Artikel teilen: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email