In this article

  Vereniging

  Nederland
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Non-Profit

  Speciaal voor verenigingen, zonder BTW, met vreemde valuta verwerking, voorbeeldtransacties en een winstcentrum voor ledenadministratie. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Open in Banana WebApp

  Run Banana Accounting Plus on your browser without any installation. Customize the template, enter the transactions and save the file on your computer.

  Open tutorial in WebApp

  Template documentation

  Template preview

  Vereniging XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      Activa      
    1000 Contanten EUR 1  
    1010 Rekening ING EUR 1  
    1020 Bankrekening EUR 1  
    1030 Bankrekening USD USD 1  
    1040 Bankrekening CHF CHF 1  
    1100 Klanten EUR 1  
    1125 Contributies EUR 1  
    1150 Vooruitbetaalde belastingen EUR 1  
    1200 Kruisposten EUR 1  
    1300 Overlopende activa EUR 1  
    1400 Kantoorinventaris EUR 1  
    1410 Afschrijving kantoorinventaris EUR 1  
    1500 Hardware / software EUR 1  
    1510 Afschrijving hardware / software EUR 1  
  1   Totaal activa   00 1
             
             
      Passiva      
    2000 Leveranciers EUR 2  
    2100 Banklening korte termijn EUR 2  
    2400 Banklening lange termijn EUR 2  
    2700 Overlopende passiva EUR 2  
    2800 Beginkapitaal EUR 2  
    2900 Resultaat voorgaande jaren EUR 2  
  299   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totaal passiva   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      Lasten      
    3000 Inkoop goederen EUR 3  
    3010 Huur EUR 3  
    3020 Belastingen EUR 3  
    3050 Verzekeringen EUR 3  
    3070 Algemene kosten EUR 3  
    3090 Kantoorbenodigdheden EUR 3  
    3100 Telefoon EUR 3  
    3110 Porti EUR 3  
    3130 Drukwerk en reclame EUR 3  
    3140 Bankrente EUR 3  
    3150 Bankkosten EUR 3  
    3160 Afschrijvingkosten kantoorinventaris EUR 3  
    3165 Afschrijvingskosten hardware / software EUR 3  
    3170 Incidentele kosten EUR 3  
    3180 Wisselkoersverschillen EUR 3  
  3   Totale lasten   02 1
             
             
      Baten      
    4200 Verkoopopbrengsten EUR 4  
    4250 Kostprijs verkopen EUR 4  
    4300 Lidmaatschapsbijdragen EUR 4  
    4400 Bankrente EUR 4  
    4500 Giften EUR 4  
  4   Totale baten   02 1
             
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   299 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn      
             
             
      Winstcentrum 4300      
    .SEN Lidmaatschapsbijdragen senioren EUR CC  
    .JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren EUR CC  
    .FAM Lidmaatschapsbijdragen families EUR CC  
  CC   Totaal Lidmaatschapsbijdragen     1
             
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email