Rekeningen

In dit artikel

Vermogens rekeningen worden ingevoerd in de Rekekingentabel. In het Kasboek wordt één rekening ingevoerd (contanten, bank, ...); in de Inkomsten/Uitgaven boekhouding worden meer rekeningen ingevoerd (contanten, bank, klanten, leveranciers, ...). Rekeningen die met uitgaven te maken hebben moeten een minteken (-) voor de bedragen van de beginsaldi hebben.

Groepen:

In het voorbeeld hieronder, in de Rekeningen-tabel, zijn alle rekeningen gegroepeerd in Groep 1 (Totaal vermogen). De Activa rekeningen worden samengeteld met de Passiva rekeningen en het verschil bepaalt het netto vermogen.

De kolommen van de Rekeningentabel:

Sectie
Voer een ster in om een verandering van sectie aan te geven. Bijvoorbeeld, om het Totale Vermogen te scheiden van Kostenplaatsen.
De waardes die ingevoerd worden in de kolom Sectie worden gebruikt bij de presentatie van de Uitgebreide rekening op groepen.
Zie ook de pagina Secties voor meer informatie.

Groep 
Bedragen worden opgeteld voor de categorieën die dezelfde GR hebben. Ze zijn de basis voor de totalisatie.

Rekening
Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

Beschrijving
Voer de beschrijving in voor de rekening.

Gr
Voer een waarde in die de categorie aangeeft die bij een specifieke groep hoort.

Opening
Het invoeren van een rekekingsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding 9 software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Beginsaldo

Bij de eerste keer dat Banana Boekhouding 9 software wordt gebruikt en een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd in kolom Opening van de Rekeningentabel.

Saldi voor Passiva rekeningen moeten ingevoerd worden met een minteken (-).
Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

 

help_id
incomeexpense::accounts

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email