Nieuw Jaar

U kunt automatisch overgaan naar het Nieuwe Jaar op de volgende manieren:

  • Open het bestand van het zojuist beeindigde jaar en klik op het Nieuw jaar aanmaken commando... van het menu Taken
  • Bevestig de Basis gegevens van de Bestands- en boekhoudingseigenschappen
  • Sla het bestand op met een nieuwe naam.

Het programma gaat automatisch verder:

  • De rekening (als het Kasboek is) of de rekeningen (in het geval van Boekhouding inkomsten & uitgaven) nemen de beginsaldi over
  • De categorieën worden overgedragen zonder een beginsaldo omdat u vanaf nul start, om zo het bedrijfsresultaat van het Nieuwe Jaar te bepalen.

 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email