Factureninstellingen

Documentatie •
In dit artikel

Door op Instellingen (in de linkeronderhoek) te klikken komt u in de dialoog voor de basis factureninstellingen.

applicazione fattura

De parameters die u instelt zijn specifiek voor de factuur.

 • De code voor de valuta
  U kunt de code (CHF, EUR, USD, enz.) aangeven die op de factuur zal worden afgedrukt.
  Het programma gebruikt geen wisselkoersen en doet geen omrekeningen in andere valuta's.
 • Het aantal decimalen te gebruiken voor de bedragen
  Alle bedragen zullen het aantal ingestelde decimalen hebben.
 • De afronding van totalen.
  Een bedrag "0.05", "0.10" invoeren, dat de minimum afrondingseenheid wordt.
  Het decimaalscheidingsteken moet altijd de punt "." zijn.
 • Betalingstermijn (in dagen).
  Wordt gebruikt om de vervaldatum vooraf in te stellen, die vervolgens handmatig kan worden gewijzigd.
 • Geldigheidsduur offerte in dagen
  Wordt gebruikt om de vervaldatum voor de offerte vooraf in te stellen, die vervolgens handmatig kan worden gewijzigd.
 • De BTW modus
  Als de BTW-modus wordt gewijzigd, wijzigt het programma de reeds ingevoerde bedragen, zodat dezelfde factuur kan worden afgedrukt met zowel bruto- als nettobedragen. Als de BTW op bruto is ingesteld en nettobedragen zijn ingevoerd, moeten na wijziging van de instelling ook de bedragen worden gewijzigd, zodat het nettobedragen zijn.
  • Geen BTW - Er wordt geen BTW geheven.
  • Inclusief BTW - De bedragen worden als bruto beschouwd.
  • Exclusief BTW - De bedragen worden als netto beschouwd.

De instellingen voor nieuwe facturen gebruiken

U kunt kiezen deze instellingen te gebruiken voor nieuwe facturen die worden aangemaakt.
De instellingen van andere bestaande facturen zullen niet worden gewijzigd.

 

 

 

 

help_id
dlginvoiceedit::settings
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email