Factuurdialoog

Documentatie •
In dit artikel

Met het dialoogvenster Facturen kunt u gegevens invoeren en aanpassen. Er zijn verschillende manier om het dialoogvenster te bereiken:

 • Menu Facturen Nieuwe factuur
 • Menu Facturen Factuur wijzigen
 • Tabel Facturen → Dubbel-klik op de regel met de betreffende factuur, in de kolom Adres
 • Klik op het factuur wijzigen of nieuwe factuur icoontje in de kolom Id.

Secties

De dialoog is verdeeld in twee secties:

 • Factuur
  • In de sectie Factuur voert u de factuurgegevens in.
 • Instellingen
  • In de sectie Factuurinstellingen worden parameters voor nieuwe documenten en instellingen voor de interface van de factuur dialoog gedefinieerd.

Weergaven

Deze vindt u bovenaan het venster.

De weergaven bepalen welke invoervelden zichtbaar zijn en welke niet.

Door verschillende weergaves te kiezen krijgt u een beperkt aantal of juist meer gegevens te zien.

De volgende weergaven zijn beschikbaar:

 • Basis
  • Laat de meest gebruikte velden zien.
  • Kan aan persoonlijke wensen aangepast worden in de sectie Instellingen.
 • Kort
  • Weergave met nadruk of de tabel Items.
  • Kan aan persoonlijke wensen aangepast worden in de sectie Instellingen.
 • Lang
  • Complete weergave met alle velden.
  • Kan aan persoonlijke wensen aangepast worden in de sectie Instellingen.
 • Compleet
  • Complete weergave met alle velden.
  • Kan niet aan persoonlijke wensen aangepast worden.

In de sectie Instellingen, voor de weergaven Basis, Kort en Lang, kunt u definiëren welke velden zichtbaar zijn en welke niet.

Structuur

Voorbeeld dialoogvenster factuur maken of wijzigen

(1) Informatie en eigen teksten

In deze sectie kunt u informatie over de factuur invoeren en de aangepaste teksten definiëren die in de afdruk opgenomen moeten worden.

 • Factuurnummer
  • Voer het factuurnummer in.
  • Het nummer wordt automatisch ingevuld in de kolom Id van de tabel Facturen.
  • Het nummer wordt opgenomen in de factuurafdruk.
 • Taal
  • Voer de taal in waarin de factuur afgedrukt moet worden.
  • Wanneer de taal van de klant in de tabel Contacten is gedefinieerd wordt deze overgenomen.
 • Valuta
  • Voer de valuta waarin de factuur moet worden afgedrukt in.
  • U kunt de afkorting (CHF, EUR, USD, etc.) die wordt afgedrukt op de factuur aangeven.
  • Het programma wisselt en converteert niet naar andere valuta.
 • BTW modus
  • Selecteer de BTW modus.
  • Als de BTW modus wordt gewijzigd past het programma reeds ingevoerde bedragen aan zodat dezelfde factuur kan worden afgedrukt met bruto en netto bedragen.
   • Geen BTW
    BTW wordt niet toegepast.
   • Exclusief BTW
    Bedragen zijn netto.
   • Inclusief BTW
    Bedragen zijn netto.
 • Factuurdatum.
  • Voer de factuurdatum in.
  • Het nummer wordt automatisch ingevuld in de kolom Datum van de tabel Facturen.
  • De datum kan worden opgenomen in de factuurafdruk.
 • Vervaldatum
  • De vervaldatum wordt automatisch ingevoerd door het programma voor alle facturen.
  • Deze kan handmatig voor iedere factuur ingevoerd worden.
  • Deze kan worden opgenomen in de factuurafdruk.
 • Bestelnummer.
  • Is optioneel.
  • Voer het bestelnummer in.
  • Kan worden opgenomen in de factuurafdruk.
 • Besteldatum.
  • Is optioneel.
  • Voer de besteldatum in.
  • Kan worden opgenomen in de factuurafdruk.
 • Factuurvelden die gepersonaliseerd kunnen worden
  • Hiervoor is het Advanced (Engelstalig) Plan nodig.
  • Ze zijn optioneel.
  • Aan de factuur kunnen extra velden met informatie worden toegevoegd (maximaal 8 velden) waarin gepersonaliseerde tekst kan worden ingevoerd.
  • Hier wordt de waarde/inhoud ingevoerd. In de sectie Instellingen definieert u de namen/teksten van de velden.
  • Ze kunnen worden meegenomen in de factuurafdruk door de layouts CH10 en UNI11 te gebruiken. In de afdrukinstellingen van de layouts, onder AfdrukkenInformatie moet de optie Gepersonaliseerde velden worden geactiveerd.
 • Factuur titel
  • Deze is optioneel.
  • Hier wordt de tekst van het factuuronderwerp ingevoerd.
  • De tekst wordt door het programma automatisch overgenomen en in de kolom Beschrijving van de tabel Facturen ingevoerd.
  • De tekst wordt gebruikt in de factuurafdruk als title/object. Deze heeft voorrang op elke titel die in de instellingen van de factuurlay-out is ingevoerd.
 • Begintekst
  • Deze is optioneel.
  • U voert de begintekst die opgenomen moet worden in de factuurafdruk direct in na de titel/object.
  • De tekst mag over meerdere regels ingevoerd worden.
  • U kunt de tekst vetgedrukt uitvoeren door deze tussen dubbele sterren ** te plaatsen.
   Bijvoorbeeld: **tekst1 tekst2** tekst3 = tekst1 tekst2 tekst3.
 • Eindtext
  • Deze is optioneel.
  • U voert de eindtekst die in de factuurafdruk opgenomen moeten worden direct onder de tabel met details in.
  • De tekst wordt door het programma automatisch overgenomen en in de kolom Notities van de tabel Facturen ingevoerd.
  • De tekst mag over meerdere regels ingevoerd worden.
  • U kunt de tekst vetgedrukt uitvoeren door deze tussen dubbele sterren ** te plaatsen.
   Bijvoorbeeld: **tekst1 tekst2** tekst3 = tekst1 tekst2 tekst3.

(2) Klantadres

In deze sectie kunt u het factuuradres invoeren. Dit kan op twee manieren:

 • Haal de gegevens uit de Contactentabel.
  • Selecteer een klant uit de lijst.
  • U kunt ook zoeken naar een adres door de voornaam, achternaam, bedrijf, email of belastingnummer in te voeren.
  • Wanneer u een klant selecteert worden de verschillende adresvelden automatisch aangevuld door het programma.
 • Voer de gegevens handmatig in
  • Voer ieder element van het adres in veld voor veld.

De adresvelden zijn:

 • Organisatie.
  • Voer de bedrijfsnaam in.
 • Voorvoegsel
  • Voer het voorvoegsel van de klant in.
 • Voornaam.
  • Voer de voornaam in.
 • Achternaam.
  • Voer de achternaam in.
 • Adres straat.
  • Voer de straatnaam in.
 • Adres extra.
  • Voer extra adresinformatie in, indien nodig.
 • Postbus
  • Voer het postbusnummer in, indien nodig.
 • Land code.
  • Voer de code van het land in (bijvoorbeeld CH, NL, DE, etc).
 • PC.
  • Voer de postcode in.
 • Plaats
  • Voer de plaats in.
 • E-mail.
  • Voer het e-mailadres in.
 • Telefoon.
  • Voer het telefoonnummer.

(3) Items / Item kolommen

In deze sectie kunt u alle details van de factuur regel voor regel invoeren.

Deze tabel bevat de volgende kolommen:

 • Item.
  • Is optioneel.
  • In de lijst te gebruiken kunt u een artikel selecteren uit de tabel Items. Op deze manier worden de velden van de kolommen Beschrijving, Hoeveelheid, Eenheid, Prijs en Totaal automatisch ingevuld door het programma.
  • U kunt ook zoeken naar een artikel door een gedeelte van de beschrijving in te typen.
 • Item date
  • Vereist het Advanced Plan.
  • Optioneel.
  • Voor ieder item wordt een datum ingevoerd, dit is bijvoorbeeld nuttig om de datum van de uitvoering van het gefactureerde werk aan te geven.
 • Beschrijving.
  • Voer de beschrijving in van het artikel of het onderwerp van de factuur.
  • De tekst van de beschrijving mag meerdere regels bevatten.
  • U kunt de tekst vetgedrukt uitvoeren door deze tussen dubbele sterren ** te plaatsen.
   Bijvoorbeeld: **tekst1 tekst2** tekst3 = tekst1 tekst2 tekst3.
 • Hoeveelheid
  • Is verplicht.
  • Voer de hoeveelheid in.
 • Eenheid.
  • Is optioneel.
  • Voer de tekst voor de eenheid in (bijvoorbeeld stuks, uren, etc).
 • Prijs per eenheid.
  • Is verplicht.
  • Voer de prijs van een enkele eenheid in.
 • Korting
  • Vereist het Advanced Plan.
  • Optioneel.
  • Een korting wordt aangegeven per artikel.
   De korting wordt berekend op de eenheidsprijs (kolom Prijs) en kan worden aangegeven als:
   • Een bedrag. Het kortingbedrag wordt ingevoerd.
    Voorbeeld: Hoeveelheid 2; Prijs per eenheid 10.00; Korting 1.00; Totaal = 18.00
    Als de korting gelijk is aan of hoger is dan de eenheidsprijs, wordt het totaal op 0 gezet.
   • Een percentage. Een percentage wordt ingevoerd (bijvoorbeeld 10%).
    Voorbeeld: Hoeveelheid 2; Prijs per eenheid 10.00; Korting 10%; Totaal = 18.00
    Als de korting gelijk is aan of hoger is dan 100%, wordt het totaal op 0 ingesteld.
 • Totaal.
  • Het totaal wordt berekend en automatisch ingevuld door het programma.
 • BTW.
  • Is optioneel.
  • Voer de BTW code die gebruikt moet worden zoals gedefinieerd in de BTW codetabel.

(4) Kortingen en totalen

In deze sectie kunt u een eventuele korting invoeren. U ziet hier ook de factuurtotalen.

Het programma berekent automatisch het volgende:

 • Subtotaal.
  • U ziet hier de som van alle bedragen in de kolom Totaal van de factuurdetails.
 • Korting.
  • Is optioneel.
  • Voer de korting in die moet worden toegepast op het factuurtotaal en geef een percentage of een bedrag aan.
  • Als u een percentage invoert berekent het programma automatisch de korting en laat deze zien.
 • Afronding.
  • Voer de methode om af te ronden in.
 • Voorschot
  • Is optioneel
  • Het voorschot dat al betaald is door de klant wordt ingevoerd met een beschrijving en een bedrag.
 • Totaal.
  • Het eindtotaal van de factuur wordt getoond.
  • Het totaal wordt ook getoond rechtsboven aan de factuurdialoog om het verifiëren van de factuur te versnellen.
 • BTW.
  • De totalen van de BTW bedragen worden getoond.

(5) Instellingen

De instellingen van de Factuur Dialoog.

Voor meer informatie zie pagina factuur instellen dialoogvenster.

(6) Commando's

 • Afdrukken.
  • Commando om een factuur af te drukken.
 • Kopiëren.
  • Commando om een factuur te kopiëren.
 • Opslaan.
  • Commando om de gemaakte veranderingen op te slaan.
 • Sluiten.
  • Commando om de dialoog te sluiten.
 • Annuleren
  • Commando om veranderingen teniet te doen en de dialoog te sluiten zonder iets op te slaan.
 • Help
  • Commando om naar de online documentatie te gaan waar informatie over het factuur dialoogvenster gevonden kan worden.

Personalisaties

Het factuurdialoog wordt gemodeld via een BananaPlus-extensie en wordt onafhankelijk van de app bijgewerkt. De bij geleverde versie is generiek en de meeste behoeften.

Voor contexten waar facturen complex zijn of waar veel facturen worden aangemaakt, kunt u de dialoog aan passen om het maken van facturen eenvoudiger, functioneler en sneller te maken.

 

help_id
dlginvoiceedit
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email