Overzicht van de veranderingen in de extensie Offertes en Facturen

Documentatie •
In dit artikel

Zie ook wat is er nieuw in de dialogen in de 2022-02-01 release.

2024-02-01

 • Algemeen
  • Nieuw: Functie voor subtotaal items toegevoegd.
  • Nieuw: Kolom 'Betalingsvoorwaarden in Dagen' toegevoegd aan de Contacten tabel.
  • Nieuw: Valutaveld toegevoegd aan Facturen en Contacten tabellen.
  • Opgelost: Probleem waarbij het verwijderen van geselecteerde rijen nieuwe lege facturen in de facturentabel creëerde.
  • Opgelost: 'Omhoog verplaatsen' en 'Omlaag verplaatsen' knoppen werkten niet.
 • Factuur Dialoog
  • Opgelost: Scrollprobleem in het factuurdialoogvenster.
  • Opgelost: Lange teksten overlappen elkaar.
  • Opgelost: De tabelitems in de factuursectie passen zich niet correct aan bij het wisselen van weergaven.
  • Opgelost: De tabelitems in de factuursectie passen zich niet correct aan op HD-schermen.
  • Bijgewerkt: In de Instellingensectie in het factuurdialoogvenster is de mogelijkheid om de hoogte van de Tabelitems aan te passen op basis van de ingevoerde rijen verwijderd.

2023-07-18

Uitgebracht op 18 juli 2023

 • Algemeen
  • Opgelost: de btw wordt berekend, zelfs wanneer de btw-modus is ingesteld op geen btw
  • Opgelost: na het instellen van de decimalen van de afronding op 4 cijfers, blijven de totalen met 2 cijfers
  • Opgelost: als u een factuur maakt op basis van een schatting, wordt de vervaldatum niet bijgewerkt
  • Opgelost: de vervaldatum kan niet leeg worden gelaten
  • Opgelost: verkeerde dialoogvenstertitel voor schattingen
  • Opgelost: verkeerde vertaling voor Nederlandse taal
 • Interface
  • Opgelost: in het factuurdialoogvenster is de knop Artikel omlaag verplaatsen niet actief
  • Opgelost: op het tabblad Instellingen zijn de schakelaars van de optie niet zichtbaar wanneer het formaat van het dialoogvenster wordt gewijzigd
  • Opgelost: een item omhoog / omlaag verplaatsen een ongeldig itemobject maken
  • Opgelost: op het tabblad instellingen moet de verticale schuifbalk altijd zichtbaar zijn

2023-04-03

Uitgebracht op 03 april 2023

 • Algemeen
  • Opgelost: btw totale rij niet zichtbaar in het dialoogvenster van de factuur
  • Opgelost: fout bij het openen van dialoogvenster met qt 6.5

2022-12-14

Vrijgegeven op 14 december 2022

 • Algemeen
  • Oplossing voor: wanneer de dialoog wordt afgesloten wordt de applicatie dat ook (deze fout trad alleen op in de laatste Banana Insider versie).

2022-12-06

Vrijgegeven op 6 december 2022

 • Gegevensinvoer
  • Nieuw: instelling toegevoegd "Standaard BTW code", de "Standaard BTW code" wordt automatisch toegepast op items die aan de factuur worden toegevoegd.

2022-09-29

Vrijgegeven op 29 september 2022

 • Gegevensinvoer
  • Oplossing voor: veranderen van inclusief naar exclusief BTW verandert de eenheidsprijs.
   Nu blijft de eenheidsprijs onveranderd maar wordt het totaal van de factuur bijgewerkt.
  • Oplossing voor het niet zichtbaar zijn van de klantinformatie behorende bij de klant id in de keuzelijst.
  • Nieuw: veranderingen in de instellingen voor nieuwe documenten worden nu toegepast op het huidige document.

2022-09-21

Vrijgegeven op 21 september 2022

 • Gegevensinvoer
  • Oplossing voor: factuurnummer wordt niet bijgewerkt als het wordt veranderd in de tabel Facturen.
  • Oplossing voor: de factuurdialoog wordt niet geopend en er wordt een foutmelding gegeven als de titel voor een nieuwe factuur leeg is.
  • Oplossing voor: invoer van bedragen in lokaal formaat werkt niet.

2022-03-31

Vrijgegeven op 31 maart 2022

 • Interface
  • Nieuw: U kunt de namen van bedrijfseenheden invoeren en afdrukken in het adres (advanced plan).
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel is niet dezelfde als die van het document.
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel wordt niet bijgewerkt bij het veranderen van de taal.
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel wordt niet bijgewerkt bij het veranderen van klant.

2022-02-10

Vrijgegeven op 10 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: het zoeken naar artikelen is hoofdlettergevoelig.
  • Oplossing voor: markeren van het gevonden artikel in het keuzemenu.
  • Oplossing voor: de artikelhoeveelheid kan niet worden gewist. De gebruiker kan een artikel niet invoeren als een beschrijving (hoeveelheid en prijs leeg gelaten).
  • Oplossing voor: de hoeveelheid van artikelen wordt op 1 gezet. De gebruiker kan gedefinieerde artikelen niet als beschrijving gebruiken (hoeveelheid en prijs leeg gelaten).

2022-02-08

Vrijgegeven op 8 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: de knop "nieuwe factuur aanmaken" maakt geen enkele nieuwe factuur aan.
  • Oplossing voor: de knop "factuur dupliceren" maakt geen enkele nieuwe factuur aan.

2022-02-07

Vrijgegeven op 7 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: in speciale gevallen wordt door de knop "opslaan" de factuur niet opgeslagen.
  • Oplossing voor: tekst velden scrollen niet automatisch horizontaal, veranderde tekst buiten de breedte van de velden is niet zichtbaar.

2022-02-01

Vrijgegeven op 1 februari 2022

 • Gegevensinvoer
  • Nieuw: U kunt een korting invoeren voor ieder artikel, zowel voor het bedrag als het percentage (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt de datum van een artikel invoeren (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt gepersonaliseerde velden definiëren en toevoegen aan de factuur (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt eenheidsprijzen en hoeveelheden invoeren met 4 of meer cijfers.
  • Nieuw: U kunt tekst over meer regels en vetgedrukt invoeren voor de artikelbeschrijving.
  • Nieuw: U kunt tekst over meer regels en vetgedrukt invoeren voor de begin- en eindtekst van de factuur.
  • Nieuw: U kunt een betaling die al door de klant gedaan is invoeren.
  • Nieuw: De velden Voorvoegsel (beleefdheid), extra adres en postbus zijn toegevoegd aan het klantadres.
  • Nieuw: U kunt naar een contactadres zoeken door de voornaam, achternaam, bedrijf, email of belastingnummer in te voeren.
  • Nieuw: U kunt naar een artikel zoeken door een deel van de beschrijving in te voeren.
 • Interface
  • Nieuw: U kunt omschakelen tussen verschillende weergaven van de factuur, van een algemene weergave naar een meer gedetailleerde.
  • Nieuw: Het nieuwe tabblad Instellingen geeft u de mogelijkheid beginwaardes in te stellen voor nieuwe facturen en offertes, en te kiezen welke velden zichtbaar zijn in het tabblad Factuur.
  • Nieuw: U kunt kiezen welke velden zichtbaar zijn en welke verborgen met weergaven en instellingen.
  • Het totaal van de factuur wordt nu ook weergegeven rechts boven in het scherm om de verificatie van de factuur te versnellen.
  • Het totaal aan 0% BTW is toegevoegd in de BTW samenvatting.
  • De afmetingen en de positie van het dialoogvenster worden opgeslagen en weer gebruikt bij de volgende keer dat het venster geopend wordt.
  • De breedte van de kolommen wordt opgeslagen en weer gebruikt bij de volgende keer dat het venster geopend wordt.
  • Er is een knop help toegevoegd aan alle dialoogvensters.
 • Algemeen
  • Er wordt een melding gegeven wanneer een bijgewerkte versie van de extensie is geïnstalleerd.
  • Verbeterde compatibiliteit met de donkere modus van macOS.
  • Verbeterde compatibiliteit met hoge resolutie monitors.

 

help_id
dlginvoiceedit::changelog
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email