Facturen archiveren

Documentatie •
In dit artikel

Met de toepassing Offertes en facturen kunt u uw offertes en facturen op elk moment van het jaar archiveren. Het bestand waarin de factuurgegevens worden ingevoerd, blijft in de loop der jaren hetzelfde.

Archiveer facturen afzonderlijk

Als u een of meer facturen afzonderlijk wilt archiveren, gaat u als volgt te werk:

 • Ga vanuit de tabel Facturen naar de Archief weergave.
 • In de kolom Archiefdatum vult u de datum in waarop u de factuur wilt archiveren.
 • Archiveer de factuur met het commando Facturen > Archiveer gegevens > Archiveer tabel gegevens.
 • Ga in het menu Facturen naar de opdracht Archiveren.

Archiveren van facturen voor het jaar

Om facturen voor het hele jaar te archiveren, gaat u als volgt te werk:

 • Ga vanuit de tabel Facturen naar de Archief weergave.
 • In de kolom Archiefdatum voert u op de eerste regel de datum 31.12 in en kopieert en plakt u op alle regels.
 • Archiveer de factuur met het commando Facturen > Archiveer gegevens > Archiveer tabel gegevens.
 • Ga in het menu Facturen naar de opdracht Archiveren.

Factuur archief

In het facturenarchief vindt u alle gearchiveerde offertes en facturen.

Gearchiveerde facturen worden weergegeven in de tabel Archief (Facturen) en verwijderd uit de facturentabel.

De tabel Archief (Facturen):

 • Wordt automatisch weergegeven bij het archiveren van facturen.
 • Als u de tabel sluit kunt u het commando menu Facturen > Archiceren... gebruiken om deze weer te geven.

Tabel gegevens archiveren

Deze functie is beschikbaar in Banana Accounting+ Dev Channel.

Van de volgende tabellen kunnen gegevens worden gearchiveerd:

 • Contacten
 • Items
 • Facturen
 • Offertes

Om tabelgegevens te archiveren:

 • Ga in de tabel staan met gegevens om te archiveren.
 • Activeer de kolom Datum gearchiv.
 • Voer de datum waarop u wilt archiveren in de kolom Datum gearchiv.
 • Kies van het menu Facturen > Archiveer gegevens > Archiveer tabel gegevens en kies de tabel met de gegevens die gearchiveerd moeten worden.

Het programma creëert de Archief tabel waar alle gearchiveerde gegevens (Contacten, Items, Facturen of offertes) worden opgeslagen.

Gearchiveerde gegevens bekijken

Deze functie is beschikbaar in Banana Accounting+ Dev Channel.

Gearchiveerde gegevens worden permanent opgeslagen in de Archief tabel.

Om de tabel met gearchiveerde gegevens te bekijken:

 • Menu Facturen > Archiveer gegevens > Toon gearchiveerde gegevens
 • Kies de tabel met de gearchiveerde gegevens om weer te geven

Het programma toont de Archief tabel waar alle gearchiveerde gegevens (Contacten, Items, Facturen of offertes) zijn opgeslagen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email