Facturen maken en wijzigen

Documentatie •
In dit artikel

Menu Facturen

In het menu Facturen vindt u de commando's:

Een nieuwe factuur maken

U kunt op twee manieren een nieuwe factuur maken:

 • Vanuit het menu Facturen
  • Gebruik het commando FacturenNieuwe factuur....
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden.
  • Er wordt een nieuw oplopend factuurnummer toegekend door het programma. U kunt dit handmatig veranderen.
  • Voer de factuurgegevens in en sla de factuur op.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer een nieuwe rij in de tabel.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het 'Nieuwe factuur' icoontje aan de bovenkant van de cel.

   Voorbeeld tabel Facturen met het icoontje Nieuwe factuur
    
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin u uw gegevens kunt invoeren.
  • Voer de factuurgegevens in en sla de factuur op.

Wanneer u een nieuwe factuur maakt werkt het programma automatisch de tabel Facturen bij. De gegevens van de nieuwe factuur worden toegevoegd in een nieuwe rij in de tabel.

Factuur wijzigen

U kunt op twee manieren een bestaande factuur wijzigen:

 • Vanuit het menu Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt wijzigen.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur wijzigen....
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd en gewijzigd kunnen worden.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt wijzigen.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het icoontje 'Factuur wijzigen' aan de bovenkant van de cel.


  •  
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd en gewijzigd kunnen worden.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.

Wanneer u een factuur wijzigt werkt het programma automatisch de tabel Facturen bij.

Factuur dupliceren

U kunt op twee manieren een bestaande factuur dupliceren:

 • Vanuit het menu Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt dupliceren.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur dupliceren....
  • Er wordt een nieuw oplopend factuurnummer toegekend door het programma. U kunt dit handmatig veranderen.
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend met daarin de gegevens van de factuur die u wilt dupliceren.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.
  • Het programma werkt automatisch de tabel Facturen bij.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt dupliceren. U kunt ook meerdere regels selecteren om meerdere facturen tegelijk te dupliceren.
  • Gebruik het commando BewerkenRijen dupliceren....
  • Het programma werkt automatisch de tabel Facturen bij door de gedupliceerde rijen toe te voegen.
  • Voor iedere gedupliceerde factuur moet het factuurnummer en de gegevens handmatig bijwerken.

Factuur verwijderen

Om een factuur te verwijderen:

 • Ga naar detabel Facturen.
 • Selecteer de regel met de factuur die u wilt verwijderen. U kunt ook meerdere regels selecteren om meerdere facturen tegelijk te verwijderen.
 • Gebruik het commando menu BewerkenRijen verwijderen.
 • De facturen worden uit de tabel verwijderd.

Op de pagina Offertes en facturen afdrukken vindt u informatie over het aanpassen en afdrukken van facturen.

U kunt op twee manieren een nieuwe factuur afdrukken:

 • Vanuit het menu Facturen
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt afdrukken.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur afdrukken....
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt afdrukken.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het 'Factuur afdrukken' icoontje aan de bovenkant van de cel.

   Voorbeeld tabel Facturen met het icoontje Factuur afdrukken
    

Openstaande facturen laten zien

U kunt facturen die nog niet betaald zijn in een tabel weergeven:

 • Ga naar de tabel Facturen
 • Gebruik het commando van het menu Facturen → Laat openstaande facturen zien.
 • Het programma haalt alle rijen met facturen zonder betaaldatum op.

Telkens wanneer een factuur is betaald voert u de datum van de betaling in de kolom Betal. Datum van de facturen Tabel in.

Facturen van klanten zien

U kunt de facturen van de klant extraheren in een tabel:

 • Ga naar de tabel Facturen.
 • Klik onder de kolom Contact-ID op het klantnummer waarvan u de facturen wilt hebben.
 • Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde veld en selecteer de opdracht Rijen extraheren.

Het programma extraheert alle facturen van de klant.

Facturen archiveren

Met de applicatie Offertes en Facturen:

 • Kunt u zoveel facturen invoeren als u wilt, er zijn geen beperkingen.
 • Kunt u facturen van meerdere jaren in één bestand bewaren.
 • Hoeft u geen bestand voor ieder nieuw jaar aan te maken.

Facturen van vorige jaren kunne op elk moment gearchiveerd worden:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email