Transactie-soorten

Documentatie •
In dit artikel

Eenvoudige transacties (op één regel)

Eenvoudige transacties hebben te maken met twee rekeningen (een Debet rekening en een Credit rekening) en worden ingevoerd in één enkele rij. Iedere transactie heeft zijn eigen document nummer.
Voorbeeld eenvoudige transacties

Samengestelde transacties (over meerdere regels)

Samengestelde transacties waarbij op meer dan twee rekeningen geboekt wordt moeten ingevoerd worden in meerdere rijen. De gebruiker moet één rekening per rij gebruiken. De tegenrekening voor de hele transactie moet ingevoerd worden in de eerste rij.
De documentnummers die ingevoerd worden in de diverse rijen zijn hetzelfde omdat we met één en dezelfde transactie te maken hebben.

Let op:
In samengestelde transacties moeten de data in de transacties hetzelfde zijn omdat er anders verschillen in de boekhouding ontstaan bij berekeningen per periode.

Voorbeeld samengestelde transactie

Openingstransacties

De beginsaldi worden gewoonlijk aangegeven in de rekeningentabel.

Openingstransacties zijn nodig in speciale gevallen zoals:

De openingstransacties worden aangemaakt door de transacties in te voeren met de begindatum van de boekhouding en code 01 in de kolom Type document.

  • Openingstransacties veranderen de beginsaldi in de rekeningentabel niet.
  • Het beginsaldo ingevoerd met een transactie wordt gebruikt in de afdrukken van de balans, rekeningkaarten.
  • Als er voor dezelfde rekening een beginsaldi is en een boeking van het beginsaldo worden deze twee bedragen opgeteld.
    Op deze manier kunt u openingstransacties invoeren die het beginsaldo van een rekening corrigeren.
  • Bij het invoeren van beginsaldi met transacties is het nodig ervoor te zorgen dat de som van debet (positief) en credit (negatief) nul is.
    Voor iedere debet invoer moet er een corresponderende credit invoer zijn.
    Het kan nuttig zijn om een openingsrekening te hebben die dient als tegenrekening voor het boeken van de beginsaldi. Na alle openingstransacties moet het saldo van deze rekening uiteraard nul zijn.

Bij het invoeren van beginsaldi wordt over het algemeen alleen de debet of credit rekening aangegeven. Het is echter ook mogelijk om een tegenrekening aan te geven die in het algemeen een specifieke rekening is voor openingsboekingen.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email