Boekhoudingsoverzichten

Documentatie •
In dit artikel
  • Dit commando geeft de bedragen van rekeningen weer volgens een bepaalde groepering, voor een gespecificeerde periode of per onderverdeling.
  • Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies Rekening.

Voorbeeld dialoogvenster boekhoudingsoverzich

Weergave

U kiest hier het gewenste groeperingsschema:

  • Rekeningen - Het rapport toont een lijst van alle rekeningen met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo
  • Categorieën - Het rapport toont een lijst van alle categorieën met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo

Opties

U kiest hier hoe rekeningen in de afdruk opgenomen of uitgesloten moeten worden:

  • Rekeningen uitsluiten - alleen de categorieën worden afgedrukt
  • Rekeningen zonder transacties opnemen - rekeningen zonder transacties worden ook afgedrukt
  • Rekeningen met nulsaldo opnemen - rekeningen met een saldo van nul worden ook afgedrukt
  • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen met rekeningen met een saldo van nul worden niet afgedrukt.

Andere Tabbladen

De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

help_id
TabContCassaProspetto
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email