Beginsaldi in de inkomsten en uitgaven boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Beginsaldi als u begint met Banana Boekhouding

Bij het voor de eerste keer aanmaken van een nieuw bestand met Banana Boekhouding moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd in de kolom Opening van de Rekeningentabel.

 • De positieve bedragen van de balans (contanten, bank, klanten, meubilair, etc.) moeten gewoon als positief bedrag worden ingevoerd in de kolom Opening.
 • De negatieve bedragen van de balans (te betalen posten, salarissen, etc.) moeten worden ingevoerd in de kolom Opening met een minteken voor het bedrag.

Wanneer u met het commando Nieuw jaar aanmaken overgaat naar een nieuw jaar voert Banana Boekhouding alle beginsaldi automatisch in de Rekeningentabel in.

saldi iniziali Contabilità Entrate e Uscite

Met Banana Boekhouding beginnen gedurende het jaar

Wanneer u een nieuwe boekhouding begint, waarbij u het reeds met andere programma's gedane werk overneemt, heeft u twee mogelijkheden:

 • Begin de boekhouding vanaf het begin van het jaar door de beginsaldi van het begin van het jaar in te voeren (rekeningentabel, kolom Opening) en de transactie (transactietabel) die al met andere programma's ingevoerd zijn (zie ook Gegevens van andere programma's overdragen). Op deze manier heeft u alle boekhouddetails in één enkel bestand.
 • Beginnend vanaf de datum waarop de boekhouding wordt overgenomen:
  • Voer de beginsaldi in (rekeningentabel, kolom Opening) door de huidige bedragen over te nemen van de andere boekhouding.
   Behalve het invoeren van de beginsaldi is het ook nodig om de saldi van de inkomsten (positief) en de uitgaven (negatief) in te voeren in de categorieëntabel.
  • Voer de nieuwe transacties in de transactietabel in.

Saldi van het voorafgaande jaar

Wanneer u met een nieuwe boekhouding begint door een bestaande boekhouding over te nemen en u wilt dat de bedragen van het afgelopen jaar in de afdrukken voorkomen, moet u de saldi van het voorafgaande jaar invoeren in de kolom Vorig jaar van de rekeningentabel in de weergave Vorige:

 • Voer de positieve eindsaldi van de balans van het vorige jaar in.
 • Voer de negatieve eindsaldi van de balans van het vorige jaar in, gebruik een minteken voor het bedrag.
 • Voer de eindsaldi van de inkomsten van het vorige jaar in
 • Voer de eindsaldi van de uitgaven van het vorige jaar in, gebruik een minteken voor het bedrag.

saldi anno precedente, colonna Precedente

Een nieuw jaar aanmaken

Wanneer u een nieuw jaar begint vanuit een bestaande boekhouding draagt het programma automatisch de beginsaldi voor het volgende jaar over.
Zie ook Jaarafsluiting en nieuw jaar.

Om de beginsaldi af te drukken:

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email