Journaal - Inkomsten / Uitgaven boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

In de inkomsten / uitgaven boekhouding worden, net als in alle Banana Boekhouding applicaties, de boekingen ingevoerd in de transactietabel. Als u het journaal (de lijst van alle transacties) wilt afdrukken kunt u dat doen op twee verschillende manieren:

  • Vanuit de Transacties-tabel,
    • kies van het menu Bestand → Pagina instellen (om alle afdrukopties in te stellen)
    • terugkeren naar het menu Bestand → Afdrukken.
  • Vanuit het menu Rapporten → Journaal op periode....

Journaal op periode

Banana Boekhouding Plus biedt, via het menu RapportenJournaal op periode..., de mogelijkheid om het journaal af te drukken met de mutaties van de hele periode of van een periode die bepaald wordt door de ingevoerde begin- en eindtijd.

Voorbeeld dialoogvenster, tabblad periode

De informatie op de sectie Periode is identiek aan die beschreven in Sectie Periode van de gemeenschappelijke functies.

Voorbeeld dialoogvenster, tabblad sorteringskolom

In de sectie Sorteringskolom kunt u de kolom kiezen waarop de gegevens gesorteerd worden bij het afdrukken van het journaal.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email