Tabblad Html-opties

Documentatie •
In dit artikel

In het menu Bestand → Bestand exporteren → Exporteren naar Html → Html Opties worde het tabblad geopend waarmee u opties kunt instellen voor het exporteren van een bestand naar HTML formaat.

Voorbeeld dialoogvenster tabblad HTML opties van naar HTML exporteren

Opmaakmodel in CSS gebruiken

Door het selecteren van deze optie is het mogelijk een opmaakmodel te koppelen aan het geëxporteerde bestand. Het programma gebruikt automatisch een eigen standaard opmaakmodel en neemt het op in het bestand.

Vooraf gedefinieerd opmaakmodel gebruiken

Het standaard opmaakmodel van het programma wordt gebruikt. Door het deactiveren van deze optie, wordt de optie Extern opmaakmodel automatisch geactiveerd. Hierin is het mogelijk de naam van een persoonlijk opmaakmodel te selecteren,.

Extern opmaakmodel

Bestandsnaam

Als een extern opmaakmodel wordt gebruikt selecteer dan de bestandsnaam van dit opmaakmodel met de knop Bladeren.

Opmaakmodel in HTML-bestand opnemen

Wanneer de gegevens in HTML formaat verzonden worden, is het nodig ook het bestand van het opmaakmodel te versturen. Om te voorkomen dat de twee bestanden apart verzonden worden, kan de gebruiker het opmaakmodel aan het HTML boekhoudbestand koppelen door het activeren van deze optie.

Door het selecteren van de opties onderaan dit tabblad, slaat het programma de gegevens op met verschillende grafische opties:

  • Alleen zichtbare kolommen exporteren
  • Tabel met randen
  • Kolommen met kopteksten
  • Pagina-einden in de tabel behouden
  • Als tekst exporteren - de gegevens worden geëxporteerd zonder enige opmaak
help_id
TabConvertToHtmlOptions
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email