Tabblad Opties

Documentatie •
In dit artikel

Open dit venster met Bestand Bestands- en boekhoudingseigenschappen...tab Opties.

"Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad Opties"

Transactiedatum vereist
Indien deze optie geactiveerd is en er een transactie ingevoerd wordt zonder datum, zal het programma een foutmelding geven.

Totalen handmatig opnieuw berekenen (F9)
Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de herberekening van de hoofdgroepen van de boekhouding niet automatisch uitgevoerd, maar door middel van het gebruik van toets F9.

Bestand van vorig jaar
Met het commando Bladeren kan men het bestand van het vorige jaar selecteren.

Indien de optie Smart fill met transacties van vorig jaar geactiveerd wordt, houdt het programma de transacties van het vorige jaar in het geheugen, en presenteert ze in de Smart Fill tijdens het invoeren van nieuwe transacties.

Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten
Indien deze optie geactiveerd wordt, moeten de segmenten in de Transacties-tabel ingevoerd worden met het minteken, voorafgaand aan de segment-code.
Indien deze optie niet geactiveerd is, moeten de segmenten ingevoerd worden met het dubbele punt teken (:), zoals in het rekeningschema. De dubbele punt moet altijd voorafgaan aan de segment-code.

Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen
Deze functie is alleen actief in het Inkomsten en Uitgaven boekhouding en het Cash manager. Door deze functie te activeren wordt het bedrag in de kostenplaats geregistreerd (in positief of in negatief) naar gelang de categorie.
Als echter deze optie niet geactiveerd is, is het noodzakelijk een minteken te plaatsen voor een kostenplaats (-KP) om een negatieve waarde in te voeren.

Bijbehorend document: Tekst invoer, edit en Smart fill

 

help_id
TabContBaseOpzioni
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email