Tabblad Teksten

Documentatie •
In dit artikel

 Open dit venster met Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen... → tab Teksten.

"Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad Teksten"

Op dit tabblad kan men extra gegevens met betrekking tot het boekhoudbestand inbrengen, zoals de naam van de boekhouder bijvoorbeeld. Deze toetsen en de daaruit voortvloeiende teksten kunnen worden overgenomen en gebruikt in scripts.

Sleutel
Voer in dit veld de naam van de sleutel (bijv. : Adres).

Waarde
In dit veld moet de waarde die bij de sleutel hoort ingevoerd worden (bijv.: Oranjestraat, ...).

Toevoegen
Met deze knop slaat u de ingevoerde gegevens op.

Verwijderen
Met deze knop verwijdert u de geselecteerde Sleutel.

 

help_id
TabBanCartellaTesti
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email