Applicatie Inventaris toepassing met geavanceerde functies

Documentatie •
In dit artikel

De applicatie Inventaris kan gebruikt worden voor zeer geavanceerde doeleinden.

Klanten / project beheer

Om uit te zoeken aan welke klanten een product is verkocht of geleverd, kun je als volgt te werk gaan:

 • Voeg een kolom toe in de transactietabel, waar u de naam van de klant of project invoert.
 • Voeg een tabel toe waarin u de klanten invoert en een code toekent.
  • Voeg een kolom toe in de transactietabel die is gekoppeld aan de klant.

U kunt zoveel kolommen / tabellen toevoegen als u wilt om projecten, leveranciers of andere zaken bij te houden.

Om uitgevoerde transacties voor een klant te filteren gaat u naar de transactietabel en gebruikt u in de kolom Klanten de volgende commando's: 
Rijen ophalen en sorteren; klik met rechts op de cel met de klantennaam en kies Rijen ophalen; de filter functie.

Online shop / virtuele magazijnen

Als u een webwinkel heeft, kunt u de Locaties tabel gebruiken om virtuele magazijnen te definiëren waar u goederen kunt registreren om te verzenden, die binnen gekomen zijn, gereserveerd, etc.

Hier zijn wat voorbeelden:

 • Online aankoop van goederen door een klant.
  • Zodra de bestelling is ontvangen boekt u een mutatie tussen het fysieke magazijn en het virtuele magazijn genaamd "Expeditie".
  • Wanneer de goederen fysiek worden verzonden boekt u een uitgaande mutatie vanuit het magazijn genaamd "Expeditie".
 • Goederen bestellen bij een leverancier.
  • Wanneer u goederen bestelt, boekt u een inkomende mutatie naar het virtuele magazijn met de naam " Ontvangsten".
  • Wanneer de goederen arriveren, boekt u de mutatie van Ontvangsten naar het hoofd magazijn.

Door andere virtuele locaties te maken, kunt u ook complexere processen beheren.

Gegevens importeren

Met het commando importeren kunt u gegevens van andere programma's overnemen op een van de volgende manieren:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email