Voorraadoverzichten

Documentatie •
In dit artikel

De inhoud van alle tabellen in Inventaris geeft al overzichten omdat de kolommen voortdurend na iedere mutatie bijgewerkt worden.

De gegevens uit een tabel kunnen worden afgedrukt met BestandAfdrukken. Ze kunnen ook worden geëxporteerd naar Pdf, Excel, Xml, Html, Txt en JsonCsv.

De volgende overzichten kunnen worden gemaakt met Rapporten → Inventariskaarten:

  • Een journaal van een of meer geselecteerde artikelen.
  • Een volledig journaal van alle artikelen.
  • Een journaal van artikelen van een bepaald magazijn als er meerdere magazijnen zijn.

schede magazzino

Inventaris Rapport

Voorraadoverzichten

help_id
dlginventorycard
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email