Itemstabel

Documentatie •
In dit artikel

In de Itemstabel moeten alle te beheren artikelen van de voorraad worden opgenomen.

articoli/conti magazzino

De artikelenlijst maken

Alle artikelen in de voorraad moeten, ieder op één regel, van de itemstabel worden ingevoerd. Om de bedragen van een serie artikelen op te tellen moet een groep worden gemaakt om ze in te totaliseren.

De groep wordt gedefinieerd in de kolom Groep, aan het eind van de lijst met artikelen van dezelfde categorie. De naam van de groep moet worden ingevoerd in de kolom Tel op in voor ieder te groeperen artikel.

Afhankelijk van uw behoefte kunt u  meerdere groepen van artikelen maken.

Om de registratie van de artikelen compleet te maken is het nodig in te voeren:

 • De Id om het artikel te identificeren.
 • De beschrijving.
 • De beginhoeveelheid.
 • De begin eenheidsprijs.
 • De eenheidsprijs.

Itemstabel kolommen

 • Koppelingen
  Koppeling naar een digitaal document.
 • Groep
  Kolom en rij waarin het totaal van een gegeven verzameling artikelen (groep) opgeteld wordt.
 • Id
  Identificatie van het artikel, kan uit cijfers, letters of beide, bestaan.
 • Beschrijving
  De beschrijving van het artikel..
 • Tel op in (in kolommen instellen wordt het geschreven als RijGroepIn)
  In deze kolom moet de groepsnaam staan waarin ieder onderdeel van deze rij opgeteld wordt.
 • Notities
  U kunt hier aantekeningen maken voor artikelen of andere dingen.
 • Rekening
  De rekening in de hoofdboekhouding waar dit artikel bijhoort.
 • Eenheid
  Een afkorting om de eenheden van een artikel aan te duiden (bijvoorbeeld stuk, doos, kg).
 • Hoeveelheid Begin
  De begin hoeveelheid.
 • Begin Eenheidsprijs
  De prijs per eenheid waarmee begonnen wordt.
 • Beginwaarde
  De waarde van het artikel waarmee begonnen wordt (wordt door het programma berekend).
 • Hoeveelheid Plus
  Hoeveelheid inkomende artikelen, gerelateerd aan een aankoop of verplaatsing.
 • Hoeveelheid Min
  Hoeveelheid uitgaande artikelen, gerelateerd aan een verkoop of verplaatsing.
 • Hoeveelheid Wijziging
  Verschil tussen de inkomende en uitgaande artikelen. Deze waarde wordt automatisch door het programma berekend.
 • Hoeveelheid Saldo
  Hoeveelheid die beschikbaar is van een artikel. Deze waarde wordt automatisch door het programma berekend en komt overeen met het verschil tussen de inkomende en uitgaande hoeveelheid opgeteld bij de beginhoeveelheid.
 • Eenheidsprijs
  Prijs per eenheid van het artikel. De ingevoerde waarde wordt gebruikt in de transactietabel voor de berekening van de totale waarde.
 • Bedrag Totaal
  Bedrag berekend door het programma, gebaseerd op hoeveelheid en eenheidsprijs.
 • Hoeveelheid Effectief
 • Prijs Effectief
help_id
inventory::items
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email