Overzicht van de veranderingen in de extensie Offertes en Facturen

Documentatie •
In dit artikel

Zie ook wat is er nieuw in de dialogen in de 2022-02-01 release.

2023-07-18

Uitgebracht op 18 juli 2023

 • Algemeen
  • Opgelost: de btw wordt berekend, zelfs wanneer de btw-modus is ingesteld op geen btw
  • Opgelost: na het instellen van de decimalen van de afronding op 4 cijfers, blijven de totalen met 2 cijfers
  • Opgelost: als u een factuur maakt op basis van een schatting, wordt de vervaldatum niet bijgewerkt
  • Opgelost: de vervaldatum kan niet leeg worden gelaten
  • Opgelost: verkeerde dialoogvenstertitel voor schattingen
  • Opgelost: verkeerde vertaling voor Nederlandse taal
 • Interface
  • Opgelost: in het factuurdialoogvenster is de knop Artikel omlaag verplaatsen niet actief
  • Opgelost: op het tabblad Instellingen zijn de schakelaars van de optie niet zichtbaar wanneer het formaat van het dialoogvenster wordt gewijzigd
  • Opgelost: een item omhoog / omlaag verplaatsen een ongeldig itemobject maken
  • Opgelost: op het tabblad instellingen moet de verticale schuifbalk altijd zichtbaar zijn

2023-04-03

Uitgebracht op 03 april 2023

 • Algemeen
  • Opgelost: btw totale rij niet zichtbaar in het dialoogvenster van de factuur
  • Opgelost: fout bij het openen van dialoogvenster met qt 6.5

2022-12-14

Vrijgegeven op 14 december 2022

 • Algemeen
  • Oplossing voor: wanneer de dialoog wordt afgesloten wordt de applicatie dat ook (deze fout trad alleen op in de laatste Banana Insider versie).

2022-12-06

Vrijgegeven op 6 december 2022

 • Gegevensinvoer
  • Nieuw: instelling toegevoegd "Standaard BTW code", de "Standaard BTW code" wordt automatisch toegepast op items die aan de factuur worden toegevoegd.

2022-09-29

Vrijgegeven op 29 september 2022

 • Gegevensinvoer
  • Oplossing voor: veranderen van inclusief naar exclusief BTW verandert de eenheidsprijs.
   Nu blijft de eenheidsprijs onveranderd maar wordt het totaal van de factuur bijgewerkt.
  • Oplossing voor het niet zichtbaar zijn van de klantinformatie behorende bij de klant id in de keuzelijst.
  • Nieuw: veranderingen in de instellingen voor nieuwe documenten worden nu toegepast op het huidige document.

2022-09-21

Vrijgegeven op 21 september 2022

 • Gegevensinvoer
  • Oplossing voor: factuurnummer wordt niet bijgewerkt als het wordt veranderd in de tabel Facturen.
  • Oplossing voor: de factuurdialoog wordt niet geopend en er wordt een foutmelding gegeven als de titel voor een nieuwe factuur leeg is.
  • Oplossing voor: invoer van bedragen in lokaal formaat werkt niet.

2022-03-31

Vrijgegeven op 31 maart 2022

 • Interface
  • Nieuw: U kunt de namen van bedrijfseenheden invoeren en afdrukken in het adres (advanced plan).
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel is niet dezelfde als die van het document.
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel wordt niet bijgewerkt bij het veranderen van de taal.
  • Oplossing voor: de taal van de factuurtitel wordt niet bijgewerkt bij het veranderen van klant.

2022-02-10

Vrijgegeven op 10 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: het zoeken naar artikelen is hoofdlettergevoelig.
  • Oplossing voor: markeren van het gevonden artikel in het keuzemenu.
  • Oplossing voor: de artikelhoeveelheid kan niet worden gewist. De gebruiker kan een artikel niet invoeren als een beschrijving (hoeveelheid en prijs leeg gelaten).
  • Oplossing voor: de hoeveelheid van artikelen wordt op 1 gezet. De gebruiker kan gedefinieerde artikelen niet als beschrijving gebruiken (hoeveelheid en prijs leeg gelaten).

2022-02-08

Vrijgegeven op 8 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: de knop "nieuwe factuur aanmaken" maakt geen enkele nieuwe factuur aan.
  • Oplossing voor: de knop "factuur dupliceren" maakt geen enkele nieuwe factuur aan.

2022-02-07

Vrijgegeven op 7 februari 2022

 • Interface
  • Oplossing voor: in speciale gevallen wordt door de knop "opslaan" de factuur niet opgeslagen.
  • Oplossing voor: tekst velden scrollen niet automatisch horizontaal, veranderde tekst buiten de breedte van de velden is niet zichtbaar.

2022-02-01

Vrijgegeven op 1 februari 2022

 • Gegevensinvoer
  • Nieuw: U kunt een korting invoeren voor ieder artikel, zowel voor het bedrag als het percentage (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt de datum van een artikel invoeren (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt gepersonaliseerde velden definiëren en toevoegen aan de factuur (Advanced plan).
  • Nieuw: U kunt eenheidsprijzen en hoeveelheden invoeren met 4 of meer cijfers.
  • Nieuw: U kunt tekst over meer regels en vetgedrukt invoeren voor de artikelbeschrijving.
  • Nieuw: U kunt tekst over meer regels en vetgedrukt invoeren voor de begin- en eindtekst van de factuur.
  • Nieuw: U kunt een betaling die al door de klant gedaan is invoeren.
  • Nieuw: De velden Voorvoegsel (beleefdheid), extra adres en postbus zijn toegevoegd aan het klantadres.
  • Nieuw: U kunt naar een contactadres zoeken door de voornaam, achternaam, bedrijf, email of belastingnummer in te voeren.
  • Nieuw: U kunt naar een artikel zoeken door een deel van de beschrijving in te voeren.
 • Interface
  • Nieuw: U kunt omschakelen tussen verschillende weergaven van de factuur, van een algemene weergave naar een meer gedetailleerde.
  • Nieuw: Het nieuwe tabblad Instellingen geeft u de mogelijkheid beginwaardes in te stellen voor nieuwe facturen en offertes, en te kiezen welke velden zichtbaar zijn in het tabblad Factuur.
  • Nieuw: U kunt kiezen welke velden zichtbaar zijn en welke verborgen met weergaven en instellingen.
  • Het totaal van de factuur wordt nu ook weergegeven rechts boven in het scherm om de verificatie van de factuur te versnellen.
  • Het totaal aan 0% BTW is toegevoegd in de BTW samenvatting.
  • De afmetingen en de positie van het dialoogvenster worden opgeslagen en weer gebruikt bij de volgende keer dat het venster geopend wordt.
  • De breedte van de kolommen wordt opgeslagen en weer gebruikt bij de volgende keer dat het venster geopend wordt.
  • Er is een knop help toegevoegd aan alle dialoogvensters.
 • Algemeen
  • Er wordt een melding gegeven wanneer een bijgewerkte versie van de extensie is geïnstalleerd.
  • Verbeterde compatibiliteit met de donkere modus van macOS.
  • Verbeterde compatibiliteit met hoge resolutie monitors.

 

help_id
dlginvoiceedit::changelog

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email