Facturen maken en wijzigen

Documentatie •
In dit artikel

Menu Facturen

In het menu Facturen vindt u de commando's:

Een nieuwe factuur maken

U kunt op twee manieren een nieuwe factuur maken:

 • Vanuit het menu Facturen
  • Gebruik het commando FacturenNieuwe factuur....
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden.
  • Er wordt een nieuw oplopend factuurnummer toegekend door het programma. U kunt dit handmatig veranderen.
  • Voer de factuurgegevens in en sla de factuur op.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer een nieuwe rij in de tabel.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het 'Nieuwe factuur' icoontje aan de bovenkant van de cel.

   Voorbeeld tabel Facturen met het icoontje Nieuwe factuur
    
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin u uw gegevens kunt invoeren.
  • Voer de factuurgegevens in en sla de factuur op.

Wanneer u een nieuwe factuur maakt werkt het programma automatisch de tabel Facturen bij. De gegevens van de nieuwe factuur worden toegevoegd in een nieuwe rij in de tabel.

Factuur wijzigen

U kunt op twee manieren een bestaande factuur wijzigen:

 • Vanuit het menu Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt wijzigen.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur wijzigen....
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd en gewijzigd kunnen worden.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt wijzigen.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het icoontje 'Factuur wijzigen' aan de bovenkant van de cel.


  •  
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend waarin de gegevens ingevoerd en gewijzigd kunnen worden.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.

Wanneer u een factuur wijzigt werkt het programma automatisch de tabel Facturen bij.

Factuur dupliceren

U kunt op twee manieren een bestaande factuur dupliceren:

 • Vanuit het menu Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt dupliceren.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur dupliceren....
  • Er wordt een nieuw oplopend factuurnummer toegekend door het programma. U kunt dit handmatig veranderen.
  • Het dialoogvenster Facturen wordt geopend met daarin de gegevens van de factuur die u wilt dupliceren.
  • Maak de veranderingen en sla de factuur op.
  • Het programma werkt automatisch de tabel Facturen bij.
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt dupliceren. U kunt ook meerdere regels selecteren om meerdere facturen tegelijk te dupliceren.
  • Gebruik het commando BewerkenRijen dupliceren....
  • Het programma werkt automatisch de tabel Facturen bij door de gedupliceerde rijen toe te voegen.
  • Voor iedere gedupliceerde factuur moet het factuurnummer en de gegevens handmatig bijwerken.

Factuur verwijderen

Om een factuur te verwijderen:

 • Ga naar detabel Facturen.
 • Selecteer de regel met de factuur die u wilt verwijderen. U kunt ook meerdere regels selecteren om meerdere facturen tegelijk te verwijderen.
 • Gebruik het commando menu BewerkenRijen verwijderen.
 • De facturen worden uit de tabel verwijderd.

Op de pagina Offertes en facturen afdrukken vindt u informatie over het aanpassen en afdrukken van facturen.

U kunt op twee manieren een nieuwe factuur afdrukken:

 • Vanuit het menu Facturen
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt afdrukken.
  • Gebruik het commando FacturenFactuur afdrukken....
    
 • Rechtstreeks vanuit de tabel Facturen:
  • Selecteer de regel met de factuur die u wilt afdrukken.
  • Klik in de kolom Id (factuurnummer) op het 'Factuur afdrukken' icoontje aan de bovenkant van de cel.

   Voorbeeld tabel Facturen met het icoontje Factuur afdrukken
    

Openstaande facturen laten zien

U kunt facturen die nog niet betaald zijn in een tabel weergeven:

 • Ga naar de tabel Facturen
 • Gebruik het commando van het menu Facturen → Laat openstaande facturen zien.
 • Het programma haalt alle rijen met facturen zonder betaaldatum op.

Telkens wanneer een factuur is betaald voert u de datum van de betaling in de kolom Betal. Datum van de facturen Tabel in.

Facturen van klanten zien

U kunt de facturen van de klant extraheren in een tabel:

 • Ga naar de tabel Facturen.
 • Klik onder de kolom Contact-ID op het klantnummer waarvan u de facturen wilt hebben.
 • Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde veld en selecteer de opdracht Rijen extraheren.

Het programma extraheert alle facturen van de klant.

Facturen archiveren

Met de applicatie Offertes en Facturen:

 • Kunt u zoveel facturen invoeren als u wilt, er zijn geen beperkingen.
 • Kunt u facturen van meerdere jaren in één bestand bewaren.
 • Hoeft u geen bestand voor ieder nieuw jaar aan te maken.

Facturen van vorige jaren kunne op elk moment gearchiveerd worden:

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email