Afleverbon afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding Plus kunnen ook afleverbonnen worden afgedrukt met de layout UNI11.

Vereisten om de lay-outvoorkeuren te gebruiken:

De gegevens voor de afleverbon worden ingevoerd in de Facturentabel, zoals dat ook gedaan wordt voor facturen.

Als de gegevens op de factuur overeenkomen met die op de leveringsbon, kunnen dezelfde gegevens worden gebruikt voor zowel het afdrukken van de leveringsbon als de factuur.

Hoe een afleverbon af te drukken

Selecteer In de Facturentabel de rij waarin de af te drukken leveringsbon staat en ga als volgt te werk0:

 • Vanuit het menu Facturen > Facturen afdrukken
 • Selecteer layout UNI11
 • Selecteer onder Afdrukken als:
  • Afleverbon met bedragen
   In it geval worden de gedetailleerde bedragen en het totale bedrag opgenomen in de afleverbon.
  • Afleverbon zonder bedragen
   Alleen de details van de afgeleverde goederen worden weergegeven in de afleverbon zonder bedragen.
 • Bevestig met OK.

Personaliseren van de afdruk

Alle instellingen die bij Layout UNI11 horen worden gehandhaafd bij het afdrukken van de afleverbon.

Om de instellingen te veranderen gaat u naar Afdruk Layout Instellingen.

Onder Teksten > Afleverbon kunt u de begin- en eindteksten van de afleverbon definiëren.

Voorbeeld van een afdruk:
Afdrukvoorbeeld afleverbon

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email