Vakanties beheren met het Timesheet

Documentatie •
In dit artikel

Vakanties worden aangegeven in uren en worden ingevoerd in de kolom Vakantie van het Journaal.

Overgedragen vakantiedagen

Bij het aanmaken van een nieuw jaar via Bestands- en boekhoudingseigenschappen.. → Begin, moeten vakantiedagen die over zijn van het vorige jaar aangegeven worden. Vakantiedagen die teveel gebruikt zijn moeten met een minteken aangegeven worden.

De waarde wordt automatisch aangegeven in de rij Overbrengen van de kolom Vakantie.

Betaalde vakantie of betaald verlof, contractueel vastgelegd

Als er al vakantiedagen zijn opgenomen in uw planningen:

  • Geef het aantal uren betaalde vakantie aan in de Jaar beginnen (bijvoorbeeld, 2020 Beginnen) rij.
    Voer het aantal gecontracteerde betaalde vakantie uren in de kolom Vakantie in. (bijvoorbeeld, voor 20 dagen van 8 uur voert u 160 in of 80 uren als u voor 50% parttime werkt).
  • Betaalde verlofdagen die als vakantie beschouwd worden:
    Voer het aantal uren in waarop u recht heeft (dagen maal uren per dag) in de rij Maand beginnen.

Vakantie en betaalde verlofdagen instellen

De begin rijen worden gebruikt om het aantal toegekende vakantiedagen in uren en minuten in te voeren. U kunt de vakantie aangeven en de jaar Beginnen of de maand Beginnen rij.

Als een persoon recht heeft op 4 weken vakantie en 40 uur per week werkt: 40 * 4 = 160. Deze waarde wordt aangegeven in de jaar Beginnen rij.

Als het aantal toegekende vakantiedagen verandert gedurende het jaar voert u het aantal uren positief of negatief (minteken) in de beschikbare maand beginnen rij, kolom Vakantie in.

De kolom Vakantie wordt ook gebruikt om betaald verlof aan te geven.

Voltooide en betaalde vakanties

Opgenomen of betaalde vakantie uren worden aangegeven in de kolom Vakantie van de dagelijkse rijen.

Overgebleven vakantie

De uren van overgebleven vakantie worden aangegeven in de kolom Totaal en automatisch berekend.

Als vakantie wordt betaald:

  • Voer de betaalde vakantie uren met een minteken in de begin rij van de volgende maand in.
  • Vul in de kolom Notities een omschrijving, bijvoorbeeld "Betaalde vakantie", in.
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email