User-focused Design

In this article

Banana Boekhouding werd - en wordt - ontwikkeld rekening houdend met en gericht op de wensen en de verwachtingen van zijn gebruikers.
We streven ernaar professioneel, begrijpelijk, makkelijk te gebruiken en snel boekhoudgereedschap te maken.
Om dit doel te bereiken hebben we 10 heuristische regels voor interface ontwerp (Engelstalig), in 1990 ontwikkeld door Jackob Nielsen, gebruikt als referentie. Deze regels zijn nog steeds geldig, zelfs in de tegenwoordige internet-wereld, en dienen als een referentie voor ontwikkelaars van programma's, apps en websites.

Banana Boekhouding past alle 10 regels zo duidelijk mogelijk toe.
In de loop van de jaren is er voortdurend aandacht geweest om aan deze regels te voldoen, (zie de pagina Interface), en om nieuwe technologieën te integreren, daarbij uiteraard voortbouwend op dezelfde fundamenten.

Hierna zijn deze regels te vinden, met een toelichting over hoe deze zijn geïnterpreteerd en uitgevoerd in Banana Boekhouding.

1. Zichtbaarheid van de toestand van het systeem

“Het systeem moet gebruikers altijd op de hoogte houden van wat er gaande is, door passende terugkoppeling binnen een redelijke tijd.”

Deze belangrijkste regel wordt verwezenlijkt door het gebruik van de tabellen interface, zoals bij spreadsheets, waarbij de gebruiker altijd kan bepalen in welk stadium hij is en welke gegevens zijn ingevoerd.
 • Als u een regel toevoegt of verwijdert, de opmaak verandert, of de kleur, ziet u onmiddelijk het resultaat van de bewerking.
 • Als u waar verder gaat met boekhouden, of als u werd onderbroken door een telefoontje, kunt u onmiddelijk zien wat de laatste boeking was.
 • De berekeningen (rekening saldi en andere resultaten) worden meteen bijgewerkt en zijn meteen zichtbaar.
 • Meerdere vensters kunnen tegelijk weergegeven worden.
 • Het Voorbeeldvenster blokkeert het gebruik van het programma niet, het kan tegelijkertijd opengehouden worden.
 • In het Informatievenster onderaan het scherm vindt u aanvullende informatie over de transactie, rekening of andere onderwerpen waar u mee bezig bent.
 • In het Grafiekenvenster kunt u de ontwikkeling van het saldo zien van de rekening waar u mee bezig bent. Als het saldo onder nul daalt zult u dit onmiddelijk op kunnen merken.

2. Overeenkomst tussen het systeem en de werkelijkheid

“Het systeem moet de taal van de gebruiker spreken, met woorden, zinnen en concepten die bekend zijn bij de gebruiker, in tegenstelling tot systeemgerichte termen. Volg conventies uit de echte wereld, waardoor informatie wordt weergegeven in een natuurlijke en logische volgored.”

De spreadsheet kwam voort uit de wereld van de boekhouding. De tabel is de natuurlijke manier van boekhouden (kasboek, rekeningschema).

 • Het invoeren van gegevens in de tabel leidt tot een onmiddelijke verandering van status. Alles wordt onmiddelijk overeenkomstig bijgewerkt.
 • De Transactiestabel bevat alle boekingen, precies zoals in de boekhouding tot uitdrukking komt.
 • De Rekeningentabel bevat de Balans en de Winst- en Verliesrekening, en geeft deze weer, met rekeningen en groepen, en de bijbehorende bijgewerkte bedragen, compleet met saldi, boekingen, begrotingen en afwijkingen.

3. Gebruikerscontrole en vrijheid

“Gebruikers kiezen vaak per vergissing systeemfuncties en hebben een duidelijk gemarkeerde "nooduitgang" nodig om de ongewenste toestand te verlaten zonder door een ingewikkelde dialoog te moeten gaan. Ondersteun 'ongedaan maken' en 'opnieuw uitvoeren'.”

Binnen Banana Boekhouding heeft de gebruiker volledige controle en vrijheid:

 • U bent vrij om de volgorde te kiezen waarin u wilt werken.
  • U wordt nooit geblokkeerd door het systeem en kunt veranderen of onderbreken wanneer u maar wilt.
  • U kunt vrij door de tabel bewegen en informatie toevoegen of veranderen.
  • U kunt van de ene naar de andere tabel gaan.
  • U kunt van het ene naar het andere bestand gaan..
 • Bewerkingen kunnen worden geannuleerd of ongedaan gemaakt; u kunt ook besluiten het bestand niet op te slaan als u denkt dat het gedane werk u niet bevalt.
 • Elke dialoog en procedure kan worden onderbroken met de Esc toets.
 • U kunt uw gegevens beveiligen:
  • Beveilig elke rij tegen modificaties.
  • Blokkeer de rijen van de Transactiestabel met blockchain.
   Dit voldoet aan de eisen voor het opslaan van boekhoudinggegevens en voorkomt dat mensen met verkeerde bedoelingen uw rekeningen manupileren zonder dat u dat weet.
 • Bepaal zelf waar u uw bestanden opslaat.
  Alle boekhoudgegevens worden opgeslagen in een bestand met een door u gegeven naam dat kan worden gecopieerd, verplaatst, verstuurd per email, opgeslagen op een netwerk- of een clouddrive, precies zoals het u het beste uitkomt.

4. Consistentie en standaarden

“Gebruikers zouden zich niet af moeten vragen of verschillende woorden, situaties of acties hetzelfde betekenen. Volg de conventies van het platform.”

Banana Boekhouding streeft naar consistentie door:

 • De manier waarop spreadsheets worden gebruikt is consistent gehouden.
 • De interface en de commando's zijn overeenkomstig Microsoft Excel en Office en gelijkwaardige programma's op administratief gebied.
  Als u bekend bent met die software voelt u zich onmiddelijk op uw gemak bij Banana Boekhouding; de hoofdcommando's en manier van werken lijkt er zo veel mogelijk op.
 • In dialogen en andere interacties worden afbeeldingen en logica die specifiek zijn voor het gebruikte operating systeem gehanteerd.
 • Met "Composities" kunt u instellingen op een standaardmanier opslaan en gebruiken.
 • We streven naar continuïteit van de ene naar de volgende versie. Nieuwe ontwerpen worden alleen gebruikt als deze beschouwd worden als effectief en verbeteringen opleveren.

5. Foutpreventie

“Beter dan een goede foutmelding is een zorgvuldig ontwerp dat allereerst voorkomt dat een probleem optreedt.”

Banana Boekhouding verbindt de gegevensstructuur en de weergave functies en er is hulp beschikbaar bij het invoeren van rijen:

 • Kolommen en Rijen maken duidelijk welke informatie ingevoerd moet worden.
 • In edit modus doet het programma suggesties om invoerfouten te voorkomen.
  • Als men alleen de dag invoert, bij het invoeren van de datum in de datum kolom, geeft het programma suggesties voor de datum van de maand en het jaar, gebaseerd op de vorige boeking.
  • In de document kolom geeft het programma het volgende nummer ongeacht het gebruikte nummeringssysteem.
  • In de kolom rekening of code worden bestaande rekeningen weergegeven en kunt u zoeken door het invoeren van de beschrijving.
  • De kolom beschrijving toont teksten die al gebruikt zijn, die hergebruikt kunnen worden samen met de rest van de transactie.

6. Herkenning inplaats van Herinnering

“Minimaliseer de belasting van het geheugen van de gebruiker door objecten, acties en opties zichtbaar te maken. De gebruiker zou zich in het ene gedeelte van de dialoog geen informatie hoeven te herinneren van het  ander gedeelte van de dialoog. Instructies over het gebruik van het systeem zouden zichtbaar moeten zijn of eenvoudig op te zoeken indien nodig.”

Zoals bij spreadsheets is het bij Banana Boekhouding heel duidelijk wat er door u gedaan moet worden en hoe u verder moet gaan.

 • Bij het toevoegen van een transactie, een rekening of een groep wordt automatisch een rij toegevoegd.
 • Door de rij te verwijderen wordt een transactie, een rekening of een groep verwijderd.
 • Om gegevens op te maken, te kleuren of te knippen en plakken, selecteert u eerst het gebied en voert u daarna het commando uit.
 • Alle commando's zijn zichtbaar in het contekstmenu, de menu-regel of de werkbalk.
 • Rekeningnummers of andere waarden die ingevoerd moeten worden, worden voorgesteld als u in edit modus bent. (zie toelichting bij de vorige regel).

7. Flexibiliteit en efficiënt in het gebruik

“Sneltoetsen - niet gezien door de beginnende gebruiker - kunnen vaak de snelheid van interactie verhogen voor de ervaren gebruiker. Daardoor kunnen zowel onervaren als ervaren gebruikers omgaan met het systeem. Maak het gebruikers mogelijk vaak uitgevoerde acties op maat te maken.”

Er zijn diverse opties voor ervaren gebruikers om sneller te werken:

 • U kunt sneltoetsen gebruiken.
 • Er zijn contekst gerelateerde commando's die een aantal bewerkingen automatiseren (zoals het omkeren van de toekenning van debet- en creditrekeningen).
 • U kunt de commando's (zoals copiëren, plakken, verwijderen, opmaken) toepassen op een heel geselecteerd gebied. Andere boekhoudprogramma's laten u meestal alleen toe op één regel tegelijk te werken.
 • U kunt rijen van terugkerende transacties gebruiken.
 • U kunt rijen instellen voor terugkerende transacties.
 • U kunt "composities" gebruiken om instellingen vast te leggen voor overzichten en andere commando's.

8. Esthetisch en minimalistisch ontwerp

“Dialogen moeten geen informatie bevatten die niet relevant is, of zelden gebruikt. Iedere extra informatie eenheid in een dialoog concureert met de relevante eenheden van informatie en maakt deze relatief minder zichtbaar.”

Banana Boekhouding werd ontworpen en wordt onderhouden om boekhoudbestanden aan te maken die voldoen aan wettelijke eisen en die alleen de strikt noodzakelijke gegevens bevatten.

 • Uw boekhouding kan aangemaakt worden met de minimaal vereiste opties. Functies zoals BTW, vreemde valuta, winst- en verliescentra en segmenten zijn niet aanwezig als ze niet nodig zijn, maar ze kunnen selectief worden geactiveerd als ze nodig zijn.
 • Uw werkblad kan aangepast worden. U kunt kolommen die u niet nodig heeft verbergen.
 • U kunt verschillende weergaven aanmaken van de kolommen zodat u ze kunt gebruiken wanneer en hoe het u het beste uitkomt.

9. Help gebruikers bij het herkennen, onderzoeken en herstellen van fouten

“Foutmeldingen moeten worden gegeven in heldere taal (geen codes), het probleem nauwkeurig aangeven en een constructieve oplossing geven.”

Banana Boekhouding kan de gebruiker op verscheidene manieren opmerkzaam maken op fouten of problemen:

 • Duidelijke foutmeldingen wanneer u een verkeerde bewerking begint of bewerkstelligt.
 • De rij waarin foutmeldingen of waarschuwingen voorkomen wordt gemarkeerd in kleur.
 • Uitleg van de fout in het Informatie venster.
 • "Boekhouding controleren" commando om alle ingevoerde gegevens opnieuw te controleren en herberekenen en fouten of problemen aan te geven.
 • Venster dat alle berichten toont waarmee u de rij kunt vinden waar de fout optrad.

10. Help en documentatie

“Ook al is het beter wanneer het systeem gebruikt kan worden zonder documentatie kan het nodig zijn hulp en documentatie te leveren. Deze documentatie moet makkelijk doorzoekbaar zijn, gericht op de taak die de gebruiker uitvoert, concrete stappen om uit te voeren laten zien en niet te groot zijn."

Banana Boekhouding levert contekstafhankelijke en begrijpelijke documentatie:
 • Iedere foutmelding heeft zijn eigen documentatiepagina, bereikbaar met een muisklik, compleet met oorzaken, oplossingen en verwijzingen naar informatiepagina's die u helpen het probleem op te lossen.
 • Als u een tabel aan het gebruiken bent leidt het help commando u direct naar de bijbehorende Help pagina van de toepassing en de gegevens tabel.
 • Iedere dialoog heeft een help knop die leidt naar de specifieke help pagina.
 • De documentatie is compleet en heel goed begrijpelijk, gestructureerd volgens de programma logica en met verwijzingen naar alle bijbehorende onderwerpen.
 • Naast deze documentatie is er een index waarmee u de structuur kunt begrijpen en eenvoudig in de documentatie kunt navigeren.
 • Dialogen weergegeven door programmauitbreidingen geschreven in Javascript bevatten ook verwijzingen naar specifieke help pagina's

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email