Help Menu

Documentatie •
In dit artikel

Het menu Help geeft toegang tot de volgende commando's.

 • Gebruikers-handleiding - toegang tot all documentatie en uitleg over alle technische en boekhoudkundige onderwerpen
 • Sneltoetsen - lijst van alle sneltoetsen met gedetailleerde beschrijving van het gebruik ervan
 • Controleren op updates... - controleert, via onze website, of er een nieuwere versie van de software is
 • Support center - toegang tot de Banana ondersteuning web pagina
 • Abonnement beheren
  Het dialoogvenster om uw abonnement te beheren met de volgende informatie:
  • Het e-mailadres waarmee u zich geregistreerd heeft en de mogelijkheid dit te verwijderen.
  • Het plan dat u in gebruik heeft en de vervaldatum.
  • Link om uw versie met een Product Key te otgrendelen.
  • Link om een abonnement te kopen of te verlengen.
  • Link waarmee de beschikbaarheid van een bijgewerkt abonnement gecontroleerd kan worden.
 • About Banana Boekhouding+ - Open een venster dat informatie geeft over het programma zoals versienummer, serienummer, Copyright, ...

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email