In questo articolo

  Boekhouding voor ZZP'ers

  Nederland
  Dubbel boekhouden met BTW
  Business

  Speciaal voor de ZZP'er, met voorbeeld-transacties en BTW.

  Apri in Banana WebApp

  Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.

  Apri il tutorial in Banana WebApp

  Documentazione del modello

  Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe als ZZP'er je boekhouding voeren.

  Anteprima modello

  Fred ZZP

  Boekhouding 2019

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met BTW

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
      Balans  
         
      ACTIVA  
    0100 Goodwill 1A
    0105 Afschrijving goodwill 1A
    0110 Aanloopkosten 1A
    0115 Afschrijving aanloopkosten 1A
  1A   Totaal Immateriële vaste activa 1I
         
    0150 Gebouwen 1B
    0155 Afschrijving gebouwen 1B
    0160 Verbouwing 1B
    0165 Afschrijving verbouwingen 1B
    0200 Machines 1B
    0205 Afschrijving machines 1B
    0210 Inventaris 1B
    0215 Afschrijving inventaris 1B
    0220 Computers 1B
    0225 Afschrijving computers 1B
    0230 Auto's 1B
    0235 Afschrijving auto's 1B
  1B   Totaal Materiële vaste activa 1I
       
    0300 Leningen u/g 1C
  1C   Totaal Financiële vaste activa 1I
       
    1000 Kas 1D
    1010 Rekening ING 1D
    1020 Rekening Rabobank 1D
    1050 Deposito's 1D
  1D   Totaal Liquide middelen 1I
       
    1100 Debiteuren 1E
    1100001 S. de Graaf 1E
    1100002 Debiteur 2 1E
  1E   Totaal Debiteuren 1I
       
    1110 Dubieuze debiteuren 1F
    1120 Voorziening dubieuze debiteuren 1F
    1200 Waarborgsommen 1F
    1300 Transitoria actief 1F
    1305 Te vorderen intrest 1F
    1310 Te vorderen diverse posten 1F
  1F   Totaal Overige vorderingen 1I
       
    2000 Kruisposten 1G
    2100 Verschillenrekening 1G
    2200 Bankgiro betalingen 1G
  1G   Totaal Tussenrekeningen 1I
       
    3000 Voorraad goederen 1H
    3100 Voorziening incourant 1H
  1H   Totaal Voorraden 1I
       
  1I   TOTALE ACTIVA 00
       
       
      PASSIVA  
    0500 Eigen Vermogen 2A
    0505 Privé stortingen 2A
    0510 Privé opnamen 2A
  0511   Winst of verlies lopend jaar 2A
  2A   Totaal Eigen vermogen 2E
       
    0400 Leningen o/g 2B
    0600 Hypotheek o/g 2B
  2B   Totaal Schulden lang 2E
       
    1600 Crediteuren 2C
    1600001 Crediteur S. Slimpie 2C
    1600002 Crediteur 2 2C
  2C   Totaal Crediteuren 2E
       
    1400 Transitoria passief 2D
    1500 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2D
    1505 Verschuldigde BTW 2D
    1800 Te betalen accountantskosten 2D
    1805 Te betalen administratiekosten 2D
    1815 Te betalen autokosten 2D
    1820 Te betalen advieskosten 2D
    1825 Te betalen huisvestingskosten 2D
    1830 Te betalen intrest 2D
    1835 Te betalen diverse kosten 2D
  2D   Totaal Overige schulden kort 2E
       
  2E   TOTALE PASSIVA 00
       
         
      Winst en Verlies  
         
      LASTEN  
       
    4400 Afschrijvingskosten goodwill 3A
    4405 Afschrijvingskosten aanloopkosten 3A
    4410 Afschrijvingskosten gebouwen 3A
    4415 Afschrijvingskosten verbouwingen 3A
    4420 Afschrijvingskosten machines 3A
    4425 Afschrijvingskosten inventaris 3A
    4430 Afschrijvingskosten computers 3A
    4435 Afschrijvingskosten auto's 3A
    4450 Resultaten verkoop vaste activa 3A
  3A   Totaal Kosten vaste activa 3G
       
    4500 Huur 3B
    4505 Servicekosten 3B
    4510 Energiekosten 3B
    4515 Onderhoud bedrijfspand 3B
    4520 Schoonmaakkosten 3B
    4525 Verzekering bedrijfspand 3B
    4530 Overige huisvestingskosten 3B
  3B   Totaal Huisvestingskosten 3G
       
    4535 Onderhoud machines 3C
    4540 Verzekering machines 3C
    4545 Overige kosten machines 3C
    4550 Onderhoud inventaris 3C
    4555 Verzekering inventaris 3C
    4560 Overige kosten inventaris 3C
    4565 Onderhoud computers 3C
    4570 Verzekering computers 3C
    4575 Hosting 3C
    4580 Kosten domeinnamen 3C
    4585 Onderhoud websites 3C
    4590 Overige kosten computers 3C
  3C   Totaal Technische kosten 3G
       
    4600 Leasekosten auto's 3D
    4605 Brandstof auto's 3D
    4610 Onderhoud auto's 3D
    4615 Verzekering auto's 3D
    4620 Motorrijtuigenbelasting 3D
    4625 Kilometervergoedingen 3D
    4630 Privé gebruik auto's 3D
    4635 Bijdragen auto's 3D
    4640 Overige autokosten 3D
  3D   Totaal Autokosten 3G
       
    4700 Kantoorartikelen 3E
    4705 Kleine aanschaffingen kantoor 3E
    4710 Vakliteratuur 3E
    4715 Administratiekosten 3E
    4720 Advieskosten 3E
    4725 Accountantskosten 3E
    4730 Porti 3E
    4735 Drukwerk 3E
    4740 Bankkosten 3E
    4745 Contributies en abonnementen 3E
    4750 Telefoonkosten 3E
    4755 Representatiekosten 3E
    4760 Verzekeringen algemeen 3E
    4765 Kasverschillen 3E
    4770 Reis- en verblijfkosten 3E
    4775 Algemene kosten 3E
    4800 Reklamekosten 3E
    4805 Advertentiekosten 3E
    4810 Relatiegeschenken 3E
    4815 Verkoopkosten 3E
  3E   Totaal Algemene kosten 3G
       
    4900 Bijzondere baten en lasten 3F
  3F   Totaal Bijzondere resultaten 3G
       
  3G   TOTALE LASTEN 02
       
      BATEN  
    8000 Kostprijs verkopen 4A
    8010 Prijsverschillen bij inkoop 4A
    8100 Opbrengst verkopen 4A
    8105 Opbrengst diensten 4A
  4A   Totaal Opbrengsten 4D
       
    8110 Kleine ondernemersregeling BTW 4B
    8120 Kortingen bij verkoop 4B
  4B   Totaal Overige resultaten 4D
       
    8200 Rentebaten 4C
    8210 Rentelasten 4C
  4C   Totaal Renteresultaten 4D
       
  4D   TOTALE BATEN 02
       
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 0511
       
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
         
  Tabel: BTW-codes
  BTW-code Beschrijving % BTW
    Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
    id=vatcodes-nl-2019.20190121  
    Laatste update op 21.01.2019  
       
       
  V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
  V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
  OV21 Oninbare vorderingen 21.00
  OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
  PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
  PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
  V0 Leveringen/diensten 0%  
    Leveringen en/of diensten binnenland  
       
  VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
  VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Verleggingsregelingen binnenland  
       
  VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
  VEU Levering naar landen binnen de EU  
  VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
    Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
       
  VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
  VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
  ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
    Verschuldigde BTW  
       
  IG21 Voorbelasting 21% 21.00
  IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
  IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
  IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
  D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Voorbelasting  
       
    TOTAAL  
       
       
  Dicci come possiamo aiutarti meglio
  Se le informazioni contenute in questa pagina non sono quelle che cerchi, non sono sufficientemente chiare o non sono aggiornate, facci sapere.

  Condividi questo articolo: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email