In this article

  Business plan en budget van een Startup (Inkomsten/Uitgaven boekhouding)

  Universeel
  Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW
  Business

  Model om een nieuwe bedrijfsactiviteit te beheren, volgens de inkomsten en uitgaven boekhouding, met financiële planning/budget.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Modelvoorbeeld

  Ronald's koffiehuis

  Boekhouding 2022

  Basisvaluta: EUR

  Boekhouding inkomsten & uitgaven

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      VERMOGEN    
           
    KAS Kas 1  
    BANK Bank 1  
    KLANTEN Klanten/debiteuren 1  
    MEUBILAIR Meubilair 1  
    INVENTARIS Inventaris 1  
    LEVERANC Leveranciers/crediteuren 1  
    LENING Lening 1  
    EVERMOGEN Eigen vermogen 1  
           
  1   TOTAAL VERMOGEN   1
           
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In Gr1
      BEDRIJFSRESULTAAT    
      INKOMSTEN    
    VERKOOP Inkomsten uit verkoop 4  
    BRENTE Rentebaten 4  
  4   INKOMSTEN 02  
           
      UITGAVEN    
    SALARIS Salarissen en sociale lasten 3  
    GOEDEREN Aankoop goederen 3  
    HUUR Huur en aanverwante kosten 3  
    ADMIN Administratie 3  
    BKOSTEN Bankkosten en rentelasten 3  
    AFSCHRIJV Afschrijvingen 3  
  3   TOTALE LASTEN 02 1
  02   Winst (-) of Verlies (+)    
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email