Beginnen met het gebruik van Banana Boekhouding in het onderwijs

In this article

Banana Boekhouding gebruiken is heel eenvoudig voor boekhouddocenten.

Kennismaken met Banana Boekhouding

We bevelen de volgende procedures aan voor leraren die willen begrijpen hoe Banana Boekhouding werkt en hoe ze er het beste gebruik van kunnen maken bij het onderwijs:

 • Download en installeer Banana Boekhouding op uw computer.
 • Gebruik het commando Bestand → Nieuw... om een bestand voor dubbel boekhouden aan te maken en kies het model met de meest van toepassing zijnde taal en land.
  Als er geen model voor uw land wordt gevonden raden we aan om een universeel model te kiezen, ingesteld volgen het IPRS schema.
 • Bedrijfsinformatie, munteenheid en boekhoudperiode worden ingesteld in het menu Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen.
 • Pas het rekeningschema aan.
  • De rekeningen van de balans en van de resultatenrekening worden ingesteld in de Rekeningentabel. Het groeperings- en totalisatiesysteem is heel erg flexibel en aan te passen aan elke eis, maar het kost wat tijd om vertrouwd te raken met de logica en het op de beste manier te gebruiken.
  • Beginsaldi worden ingevoerd in de Rekeningentabel in de kolom Opening.
 • Voer de boekingen in
  Transacties met rekeningen worden ingevoerd in de debet en credit kolommen van de Transacties tabel.
 • Voer de financiële prognoses in.
  Om de financiële prognoses voor het huidige en volgende jaar te berekenen worden de boekingen die door het programma gebruikt moeten worden in de Budgettabel ingevoerd.
 • Bijgewerkte balans en resultatenrekening.
  • Het programma geeft de rekeningsaldi en ook de totalen van de balans en de groepen van de resultatenrekening weer in de rekeningentabel.
  • U heeft in een oogopslag zicht op de boekhoudkundige situatie.
  • Ook is er de financiële prognose voor het huidige jaar in de Budget kolom.
 • Alle overzichten zijn makkelijk te maken. De verschillende rapporten zijn geschikt om de situatie in het verleden, het heden en de toekomst weer te geven.
  • Rekening kaarten 
   Via het Rapporten → Rekeningkaarten... menu, kunnen alle details van de transacties worden weergegeven per rekening of per groep.
  • Uitgebreide balans op groepen en resultatenrekening (in gereduceerde vorm).
   Via het menu Rapporten → Uitgebreide balans..., worden de balans en de winst en verliesrekening weergegeven in eenvoudige vorm, met de lijst van activa, passiva, kosten en opbrengsten.
  • Uitgebreide balans op groepen
   Via het menu Rapporten → Uitgebreide balans op groepen..., worden de balans en de resultatenrekening weergegeven met alle groepen en subgroepen.
 • Boekhouding controleren
  Via het menu Acties → Boekhouding controleren..., controleert en herberekent het programma alle ingevoerde gegevens en rapporteert als er fouten of mogelijke problemen zijn zowel in het Rekeningschema als in de Transactiestabel.

Boekhoudmodellen voor de lessen voorbereiden

De docent moet boekhoudmodellen aanmaken en deze instellen naar de doelen die bereikt moeten worden, of hij nu de werking van het programma wil uitleggen of studenten aan het oefenen wil krijgen.

Het model is niets meer dan een Banana Boekhouding bestand, dat de docent beschikbaar stelt aan de studenten, zodat zij de boekingen of andere gegevens kunnen invoeren.

Het Rekening- en groepenschema voor een onderneming moet zo worden opgesteld dat alle benodigde rekeningen en groepen aanwezig zijn. Daardoor kan het Rekeningschema vrij uitgebreid worden. In het onderwijs is het, vooral op een basisniveau, over het algemeen beter om alleen de rekeningen te hebben die nodig zijn om de oefening uit te voeren. Het is daarom nuttig om met verschillende modellen te werken, afhankelijk van het niveau van het onderwijs.

Landenspecifiek rekeningschema

Er zijn landen die het gebruik van een gestandaardiseerd rekeningschema vereisen. Het is nuttig deze voorgeschreven nummering en weergave in het onderwijs op te nemen.
Deze rekeningschema's zijn in het algemeen ingericht voor bedrijven van een zekere grootte en erg groot uitgevoerd met verschillende niveaus van van classificatie.

Met Banana Boekhouding kunt u iedere soort boekhouding opzetten, maar deze activiteit vereist duidelijk enige tijd en kennis van het groeperingssysteem. Het is de moeite waard om te kijken naar bestaande landenmodellen die dicht bij de realiteit staan.

Individuele landen kunnen ook verzoeken om afdrukken van balansen, winst- en verliesrekeningen en vermogensrekeningen die een specifieke opmaak voor de presentatie vereisen. Als de in Banana Boekhouding aanwezige afdrukken niet aan deze eisen voldoen, is het mogelijk om Extensies te programmeren die de gegevens naar wens afdrukken of exporteren.

Onze ondersteuning is beschikbaar voor deze ontwikkelingen. Als u contact met ons opneemt geef dan alstublieft aan dat u een docent bent zodat u in contact komt met onze mensen die met deze sector te maken hebben.

Verbetering van onze documentatie

We streven ernaar documentatie beschikbaar te stellen die is gericht op de wensen van docenten. Elke terugkoppeling, verzoeken en gewenste verbeteringen zijn welkom.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email