Logo-instelling

Vanaf Banana versie 9.0.3 is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definieren via menu Bestand > Logo-instelling... . Het is ook mogelijk Composities aan te maken en op te slaan met andere logo instellingen.
Dit is een eenvoudiger altervatief voor de logo instelling via de Documenten tabel.

In de tab Opmaak logo's van het dialoogvenster Opties dat zich opent kunt u een afbeelding invoegen met de knop Toevoegen; u kun de breedte, hoogte en de uitlijning van de logo afbeelding instellen. Als het logo al is ingevoegd, kan het worden bewerkt of verwijderd via de knop Bewerken / Verwijderen.

Let op:

Met deze functie wordt het logo opgeslagen in het bestand en kan het voor alle afdrukken gebruikt worden, door het te selectioneren via het menu Bestand -> Pagina-instelling of direct via het Afdrukvoorbeeld, met een klik op het Instellingen ikoon.

Als u echter het logo enkel in een specifieke afdruk wilt gebruiken moet u het direct invoeren in de instellingen van die afdruk; bijvoorbeeld in de Rekeningkaarten, de Uitgebreide Balans, de Uitegebreide Balans op groepen > kopteksten en het Boekhoudingsoverzicht.

Tekst

Als dit vakje is aangevinkt, worden kopjes van de dialoogvensters voor "Rekeningkaarten", "Uitgebreide Balans", "Uitgebreide Balans op groepen" en "Boekhoudingsoverzicht" toegevoegd, ten opzichte van het logo (bijv. Naar rechts, Links, Onderkant).

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email