Hoe beginnen - Kasboek

In dit artikel

Gratis Kasboek!

Met de gratis Essential licentie kun je op een eenvoudige manier je boekhouding bijhouden door middel van een Kasboek.
Of het nu gaat om het beheer van het huishoudgeld, spaargeld of zakgeld, het kasboek kan op elk vlak van de gezinssfeer gebruikt worden en je direct een plaatje geven van de bestedingen en wat er "over" is.
Het kasboek kan eveneens gebruikt worden voor een kleine vereniging, een winkel, of een online-aktiviteit, zoals een webshop.
Duizenden zijn je reeds voorgegaan! Nu is het jouw beurt!
Vraag de gratis Essential licentie hier aan.

Beginnen is snel en gemakkelijk: kijk zelf maar hoe je een boekhouding kunt opzetten en bijhouden in 3 eenvoudige stappen.

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

 1. Menu Bestand, commando Nieuw....
 2. Selecteer Online Modellen
 3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
 4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
 5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.

  Bestandseigenschappen instellen

  Stel uw gegevens in met het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand) en sla het bestand op met een eigen naam.

  Het beginsaldo van de rekening invoeren

  Voer de rekening in die u wilt beheren in de Rekeningentabel van het Kasboek en het beginsaldo in de kolom Opening. Het commando Nieuw jaar aanmaken... van het menu Taken zorgt ervoor dat het beginsaldo wordt overgenomen van een vorig jaar. Er kan één rekening worden ingevoerd.

  De Categorieëntabel aanpassen

  In de Categorieëntabel kunt u de inkomsten en uitgaven categorieën aanpassen aan uw eigen wensen. Het is mogelijk om:

  • het categorienummer aan te passen
  • de beschrijving aan te passen
  • categorieën te verwijderen
  • categorieën toe te voegen
  • subgroepen toe te voegen
  • subgroepen te verwijderen

  Alle saldi van de Categorieën bepalen het resultaat van het boekjaar (winst of verlies) en mogen daarom geen beginsaldi bevatten.

  Nieuwe categorieën toevoegen

  Wanneer nieuwe categorieën moeten worden toegevoegd in een reeds bestaande groep gaat u als volgt te werk:

  • Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) voor het Totaalrij van de Groep
  • Voer het nummer of de afkorting van de Categorie in de kolom Categorie in
  • Voer de Beschrijving in die de categorie omschrijft
  • Voer in de Gr kolom een Gr in die identiek is aan de andere categorieën die tot het Groepstotaal horen.

  Subgroepen toevoegen

  Ga als volgt te werk om subgroepen toe te voegen:

  • Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) op de plaats waar een nieuwe subgroep toegevoegd moet worden
  • Voer een nummer of een afkorting in in de laatste lege rij van de kolom Groep (in ons voorbeeld 10 - Totale verkopen)
  • Voer de Beschrijving in die de nieuwe subgroep omschrijft
  • Voer het Groepstotaal nummer in in de Gr kolom (in ons voorbeeld 1 - Totale verkopen).

  Categorieën of subgroepen verwijderen

  Selecteer de categorieën of subgroepen die u wilt verwijderen en voer het Rijen verwijderen commando uit van het menu Bewerken.

  Transactiestabel

  In de Transactiestabel worden de dagelijkse inkomsten en uitgaven transacties ingevoerd waarbij de rekening wordt aangegeven waarop de boeking gedaan wordt en de categorie waarvoor de uitgave gedaan is of inkomsten ontvangen zijn.

  Sneller invoeren van de transacties

  Om het invoeren van uw transacties sneller te maken kunt u:

  Transacties met BTW

  Om transacties met BTW in te voeren gaat u als volgt te werk:

  • Kies van het menu Bestand het commando Nieuw en kies Kasboek met BTW
  • Kies een van de bestaande modellen voor uw land van de Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
   Zie ook de Transacties pagina over het invoeren van transacties met BTW.

  De Categorie- of Groepkaart

  Met de Categorie- of Groepkaart kunt u een complete lijst maken van boekingen die betrekking hebben op dezelfde categorie of groep.

  • Om een categorie- of groepkaart te openen klikt u eenmaal op het categorienummer cel en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat verschenen is in de rechterbovenhoek van de cel.
  • Om meerdere categorie- of groepkaarten te openen moet u het commando Rekening-/ Categorie kaarten van het menu Rapporten gebruiken.
  • Om de categorie- of groepkaarten bij te werken nadat er veranderingen in de Transactiestabel zijn gemaakt moet u klikken op het symbool met de twee ronde pijltjes in de rechterbovenhoek van de rekeningkaart.

  Rekeningkaarten per periode

  Om een rekeningkaart met rekeningsaldi op bepaalde data te openen klik u op Rapporten in het menu, Rekening-/ Categorie kaarten... en dan op Geselecteerde periode in de tab Periode om de door u gekozen periode in te voeren.

  Zie de pagina Periode voor meer informatie.

  De Categoriekaarten afdrukken

  Om een Categoriekaart af te drukken, opent u deze vanuit de Rekeningen-, Categorieën- of Transactiestabel en begint u het afdrukken vanuit het menu Bestand.

  Om diverse of alle Rekeningkaarten af te drukken, klik op menu Rapporten, kies Rekeningkaarten en kies de Rekeningen die u wilt afdrukken. Met het filter in het venster kunt u kiezen voor alle rekeningen, kostenplaatsen, segmenten, groepen, etc.

  Zie de pagina Rekeningkaarten voor meer informatie.

  Uitgebreide rekening

  Om de Uitgebreide Rekening en de Uitgebreide Rekening op groepen te bekijken kiest u in het menu Rapporten het commando Uitgebreide Rekening of de Uitgebreide Rekening op groepen. U kunt ook overzichten per periode maken.

  Archiveer gegevens als PDF

  Aan het eind van het jaar, wanneer de boekhouding afgesloten is kunt u alle boekhoudkundige gegevens opslaan met het commando Pdf bestand aanmaken... van het menu Bestand.

  Het Budget

  Voordat u met uw boekjaar begint kunt u een budget aanmaken met uw geschatte uitgaven en inkomsten om controle te hebben over de financiele en economische toestand van uw bedrijf.

  Het budget kan op twee manieren ingesteld worden:

  • Met de Budget kolom van de Categorieëntabel. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
   In dit geval, als u het budget opvraagt met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten, laat de Budget kolom de bedragen zien die betrekking hebben op het hele jaar.
  • Met de Budgettabel, die u handmatig activeert met het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.
   In deze tabel worden alle schattingen ingevoerd als budgettransacties voor inkomsten en uitgaven. Wanneer u deze tabel activeert wordt de Budget kolom van de Rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
   In de Budgettabel kunt u een gedetailleerd budget instellen dat rekening houdt met mogelijke veranderingen gedurende het jaar en in verschillende periodes van het jaar.

   

  Deze documentatie is verouderd

  De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email