Transacties met verschillende BTW tarieven

Wanneer het totale bedrag van een factuur is samengesteld uit meerdere bedragen met verschillende BTW percentages moet u als volgt boeken:

  • ieder bedrag met een specifiek BTW percentage moet ingevoerd worden in een verschillende rij met zijn eigen BTW code (voer het bruto bedrag in)
  • wannneer u de meervoudige boeking beëindigd hebt controleert u of de som van de diverse bedragen en de BTW bedragen overeenkomen met het totaal van de factuur..

Hier is een voorbeeld:


BTW Vrijstelling
Als u in de factuur ook nog posten hebt met BTW vrijstelling moet u op dezelfde manier handelen als hierboven en de BTW vrijstelling code kiezen uit de BTW-codes tabel.
 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email