Opties

Documentatie •
In dit artikel

Via menu Rapporten → Rekeningkaarten → Opties kunt u de verschillende opties bereiken die gebruikt worden voor het afdrukken.

Voorbeeld opties voor rekeningkaarten

Rijen voor einde van pagina
Deze functie zorgt ervoor dat een rekening niet over twee pagina's afgedrukt wordt. Indien de af te drukken rekeningkaart niet minstens een aantal rijen bevat dat overeenstemt met het in dit veld ingevoerde aantal, zal het afdrukken van de hele kaart naar de volgende pagina worden verplaatst.

Eén rekening per pagina
Door deze optie te activeren wordt iedere kaart op een aparte pagina afgedrukt (zelfs die met weinig transacties).

Kolomkoppen herhalen
Door deze optie te activeren worden de kolomkoppen herhaald voor iedere rekening binnen een pagina.

Rekeningen zonder transacties opnemen
Door deze optie te activeren worden kaarten zonder transacties ook afgedrukt.

Weergave
U kunt hier de kolomweergave selecteren die opgenomen moet worden in de weergave en afdruk van de rekeningkaarten:

  • Basis
  • BTW
  • Kostenplaatsen
  • Verval datum

Het programma gebruikt dezelfde volgorde als in de transactietabel wanneer geen criterium wordt aangegeven.

Sorteringskolom
In de rekeningkaart kunnen transacties worden gesorteerd op verschillende soorten gegevens:

  • Document datum
  • Datumwaarde
  • Vervaldatum
  • Betalingsdatum

 

help_id
TabSchedaContoOpzioni
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email