Etiket

Documentatie •
In dit artikel

 

Voorbeeld Etiket afdrukken dialoogvenster, tabblad Etiket

Lijst velden

Dit is een lijst van alle mogelijke etiketten velden; u kunt op twee manieren een veld toevoegen:

  • Dubbel klik op een element in de lijst
  • Klik op een element in de lijst en bevestig met de Veld toevoegen knop.

De geselcteerde velden worden toegevoegd op de plaats van de cursor in het Etiketten weergeven gebied. U kunt de velden direct toevoegen door de naam ervan in te voeren omgeven door < Kleiner dan en > Groter dan symbolen.

Etiketten weergeven

Hier wordt de plaatsing van de velden weergegeven. De vermeldingen "<NAAM VELD>" worden vervangen door de overeenkomstige waarde in de tabel.

De symbolen Groter dan en Kleiner dan scheiden de velden van elkaar. Om deze symbolen in de tekst te laten verschijnen:
type "\<" i.p.v. "<";
type "\>" i.p.v. ">"
en type "\\" i.p.v. "\"

Regelinvoer en spaties behouden.
Als deze optie uitstaat houdt het programma geen rekening met eventuele spaties en lege rijen.
 

help_id
TabDisponiCampiLabel

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email