In this article

  Gezinsbegroting en huishoudboekhouding (boekhouding inkomsten & uitgaven)

  Universeel
  Boekhouding inkomsten & uitgaven
  Privé

  Maak uw eigen- of gezinsbudget aan om uw huishoudboekhouding te beheren en geld te besparen, met behulp van dit eenvoudige model dat geschikt is voor iedereen met een Inkomsten & Uitgaven boekhouding.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open template in WebApp

  Model documentatie

  Dit model gebaseerd op het beheer van huishoudboekhoudingen. In de Budgettabel kunt u alle vaste en variabele inkomsten invoeren evenals kosten die u voorziet gedurende het jaar. Op elk moment kunnen overzichten gemaakt worden die u meteen een overzicht geven van de huidige en toekomstige stand van zaken van de rekeningen.

  Een nieuw bestand aanmaken

  • Selecteer in het menu Bestand het commando Nieuw (vanuit modellen)
  • Kies in Gebied Universeel-Nederlands
  • Kies in Categorie Private
  • Klik op Gezinsbegroting en huishoudboekhouding (Inkomsten & UItgaven) en daarna onderin het scherm op Aanmaken
  • Voer in het venster dat verschijnt de velden voor de koppen en de begin- en einddatum in (bijvoorbeeld Familie Smit, Kasboek 2022, 01-01-2022, 31-12-2022)
  • Sla het bestand op met een toepasselijke naam

  Voer het beginsaldo in

  De beginsald van de rekeningen in de Activa en Passiva worden ingevoerd in de Rekeningentabel, kolom Opening.

  Inkomsten-, Uitgaven- en Budgetkolommen worden automatisch ingevuld en bijgewerkt door het programma wanneer bedragen worden ingevoerd in de Budget- en Transactietabellen.

  Categorieën voor Inkomsten en Uitgaven zijn al ingesteld in de Categorieëntabel.
  Kostenplaatsen zijn ook beschikbaar om de uitgaven per gezinslid aan te geven.

  Categorieën kunnen worden aangepast door andere soorten inkomsten of uitgaven toe te voegen; u kunt ook de volgorde veranderen.

  Uitgaven zijn als volgt onderverdeeld in de Categorieëntabel:

  Vaste kosten

  Dit zijn de kosten die maandelijks of jaarlijks terugkomen (bijvoorbeeld rente, energiekosten, sportschool, etc). Deze zijn makkelijk te budgetteren omdat ze meestal van te voren bekend zijn.

  Variabele kosten

  Dit zijn kosten die kunnen variëren en waar als volgt onderscheid in wordt gemaakt:

  • Kosten levensonderhoud (noodzakelijk om te leven) - In deze categorie zijn opgenomen de gebruikelijke kosten zoals voor voedsel, kinderen, medicijnen, vervoer, etc.
  • Incidentele kosten (niet strikt noodzakelijk) - Kosten zoals voor uit eten gaan, cosmetica, sigaretten, etc.
  • Cultuur - zoals bioscoop, boeken, reizen, etc.
  • Extra - kosten voor uitzonderlijke gebeurtenissen zoals reparaties, aankoop van huisraad, cadeaus, etc.

  Budgetteer uw uitgaven gedurende het hele jaar

  Om uw uitgaven voor het hele jaar te begroten kunt alle inkomsten en uitgaven in de Budgettabel invoeren.

  Als een fundamentele regel voor budgetteren controleert u uw beschikbare inkomen en stelt u zich doelen die u wilt bereiken.

  • Vaststelling van het inkomen is eenvoudig omdat het meestal vast is (bijvoorbeeld salaris, uitbetalingen);
  • Uitgaven vaststellen kost wat meer nadenken maar moet ook niet te ingewikkeld gemaakt worden. Begin met het invoeren van Vaste kosten waarvan de bedragen bekend zijn (rente, abonnementen, pasjes, verzekeringspremies, etc.). Kijk vervolgens naar alle variabele kosten. Met de Categorieën kunt u bepalen  welke kosten u gaat maken voor levensonderhoud, incidenteel, cultuur en extra's. Door naar de bedragen van vorig jaar te kijken kunt u een goede afweging maken van de bedragen die gebudgetteerd moeten worden.

  Dagelijkse transacties invoeren

  Voer de datum, beschrijving en het bedrag voor inkomsten of uitgaven in. Door de afkorting van de kostenplaats (voor gezinsleden) in te voeren in de kolom KP1 worden bedragen per gezinslid weergegeven.

  Klaar voor het moment van de waarheid aan het eind van de maand!

  Het einde van de maand is hét moment om uw rekeningen te controleren en vast te stellen of u uw doelen bereikt hebt.

  Banana boekhouding produceert automatisch een Balans voor uw huishouden en alles wat u moet doen is vast te stellen hoeveel u uitgegeven of gespaard heeft, door de werkelijke saldi te vergelijken met de bijbehorende gebudgetteerde bedragen. Een beschouwing van het budget aan het eind van de maand helpt u zich bewust te worden van uw eigen gewoontes en uitgavepatroon.

  Op tijd een zekere verspilling in de gaten hebben kan helpen goede voornemens voor de volgende maand te doen. Bewustzijn van niet gebudgetteerde uiitgaven helpt u met het uitvoeren van aanpassingen voor de volgende maanden.

  • Selecteer Uitgebreide balans op groepen... in het menu Rapporten
  • Opties voor huidige of gebudgetteerde saldi zijn beschikbaar in het venster dat wordt weergegeven.
  • Klik op periode in het menu om u gewenste periode aan te geven (maand, kwartaal, semester, jaar).

  Hier ziet u uw Balans aan het einde van januari:

   

   

   

   

   

   

   

   

  U heeft nu een Balans van uw Huishoudboekhouding op een transparante manier voor u, zonder het gedoe van handmatige berekeningen. U heeft nu een heldere blik op de beschikbare geldmiddelen en hoe u uw geld besteed of gespaard heeft.

  Als u uw doelen bereikt heeft mag u uzelf een schouderklopje geven en anders heeft u de nodige informatie om beslissingen te nemen om dingen te verbeteren in uw uitgavenpatroon en deze te bereiken.

   

  Modelvoorbeeld

  Smith family

  Basisvaluta: EUR

  Boekhouding inkomsten & uitgaven

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
      BEZITTINGEN  
         
      ACTIVA  
         
      Geldmiddelen  
    1000 Contanten Mary 100
    1005 Contanten George 100
    1010 Rekening ASN bank 100
    1020 Rekening ING bank 100
  100   Totaal Geldmiddelen 10
         
      Ander bezittingen  
    1500 Appartement 110
    1550 Meubulair 110
  110   Totaal Andere Bezittingen 10
         
  10   TOTAAL ACTIVA PN
         
      PASSIVA  
    2010 Creditcard Mary 20
    2015 Creditcard George 20
    2020 Andere korte termijn verplichtingen 20
    2100 Hypotheek 20
  20   TOTAAL PASSIVA PN
         
  PN   NETTOWAARDE BEZITTINGEN  
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In
      WINST & VERLIES REKENING  
         
      BATEN  
         
    4000 Salaris Mary 4
    4001 Salaris George 4
    4050 Andere inkomsten 4
    4100 Bijbaan 4
  4   TOTAAL BATEN 00
         
      LASTEN  
         
      Vaste Kosten  
    3000 Hypotheeklasten 30
    3002 Energie (gas en elektra) 30
    3004 Water 30
    3006 Autoverzekering en wegenbelasting 30
    3008 Ziektekostenverzekering 30
    3010 TV, Internet en telefoon abonnement 30
    3012 Verzekeringen (WA, opstal, etc) 30
    3014 Abonnement Sportschool 30
    3016 Abonnement Krant 30
    3018 Collegegeld 30
  30   Totaal Vaste Kosten 3
         
      Kosten levensonderhoud  
    3200 Levensmiddelen 32
    3202 Producten persoonlijke hygiëne 32
    3204 Schoonmaakmiddelen 32
    3206 Kleding, schoeisel, etc. 32
    3208 Medische kosten, niet gedekt door ziektenkostenverzekering 32
    3210 Apotheek kosten, medicijnen 32
    3212 Belastingen 32
    3214 Vervoer (Benzine, openbaar vervoer) 32
    3216 Kapper 32
    3218 Huisdieren 32
    3220 Schoolgelden 32
  32   Totaal Kosten levensonderhoud 3
         
      Incidentele kosten  
    3400 Café, Restaurant, Afhaalmaaltijden 34
    3402 Discotheek 34
    3404 Sigaretten 34
    3406 Schoonheidsspecialiste 34
    3408 Sportschool 34
    3410 Winkelen 34
    3412 Cosmetica 34
  34   Totaal incidentele kosten 3
         
      Cultuur kosten  
    3600 Bioscoop 36
    3602 Muziek 36
    3604 Theater 36
    3606 Shows 36
    3608 Boeken, kranten en tijdschriften 36
  36   Totaal Cultuur kosten 3
         
      Extra kosten  
    3800 Reizen, vakantie 38
    3802 Cadeaus 38
    3804 Onderhoud huis 38
    3806 Onderhoud auto 38
    3808 Medische uitgaven 38
    3810 Huishoudelijke objecten (meubels, gebruiksvoorwerpen, linnen ...) 38
    3812 Babysitters en incidentele schoonmaakhulpen 38
  38   Totaal Extra kosten 3
         
      Andere Activiteiten  
      Kosten Andere Activiteiten 39
  39   Totaal Kosten Andere Activiteiten 3
         
  3   TOTAAL LASTEN 00
         
  00   RESULTAAT  
         
      Kostenplaatsen per familielid  
    .MA Uitgaven Mary  
    .GEO Uitgaven George  
    .SA Uitgaven Sarah  
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email