In this article

  Gezinsbegroting en huishoudboekhouding (dubbel boekhouden met vreemde valuta)

  Universeel
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Privé

  Maak uw eigen- of gezinsbudget aan om uw huishoudboekhouding te beheren en geld te besparen, met behulp van dit eenvoudige model dat geschikt is voor iedereen die het Dubbel boekhouden met vreemde valuta wenst te gebruiken.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Modelvoorbeeld

  Familie Smit

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In
      BALANS    
           
      ACTIVA    
           
      Geldmiddelen    
    1000 Contanten Mary EUR 100
    1005 Contanten George EUR 100
    1010 Rekening ASN bank EUR 100
    1015 Rekening in Dollars (USD) USD 100
    1020 Rekening ING bank EUR 100
  100   Totaal Geldmiddelen   10
           
      Ander bezittingen    
    1500 Appartement EUR 110
    1550 Inboedel EUR 110
  110   Totaal Andere Bezittingen   10
           
  10   TOTAAL ACTIVA   00
           
      PASSIVA    
    2010 Creditcard Mary EUR 20
    2015 Creditcard George EUR 20
    2020 Andere korte termijn verplichtingen EUR 20
    2100 Hypotheek EUR 20
    2150 Overgedragen Winst of Verlies EUR 20
  210   Winst of Verlies voor de periode EUR 20
    2200 Eigen vermogen EUR 20
  20   TOTAAL PASSIVA   00
           
           
      WINST & VERLIES REKENING    
           
      BATEN    
           
    4000 Salaris Mary EUR 4
    4001 Salaris George EUR 4
    4050 Andere inkomsten EUR 4
    4100 Bijbaan EUR 4
  4   TOTAAL BATEN   02
           
      LASTEN    
           
      Vaste Kosten    
    3000 Hypotheekrente EUR 30
    3002 Energie (gas en elektra) EUR 30
    3004 Water EUR 30
    3006 Autoverzekering en wegenbelasting EUR 30
    3008 Ziektekostenverzekering EUR 30
    3010 TV, Internet en telefoon abonnement EUR 30
    3012 Verzekeringen (WA, opstal, etc) EUR 30
    3014 Abonnement Sportschool EUR 30
    3016 Abonnement Krant EUR 30
    3018 Collegegeld Sarah EUR 30
  30   Totaal Vaste Kosten   3
           
      Kosten levensonderhoud    
    3200 Levensmiddelen EUR 32
    3202 Producten persoonlijke hygiëne EUR 32
    3204 Schoonmaakmiddelen EUR 32
    3206 Kleding, schoeisel, etc. EUR 32
    3208 Medische kosten, niet gedekt door ziektenkostenverzekering EUR 32
    3210 Apotheek kosten, medicijnen EUR 32
    3212 Belastingen EUR 32
    3214 Vervoer (Benzine, openbaar vervoer) EUR 32
    3216 Kapper EUR 32
    3218 Huisdieren EUR 32
    3220 Schoolgelden EUR 32
  32   Totaal Kosten levensonderhoud   3
           
      Incidentele kosten    
    3400 Café, Restaurant, Afhaalmaaltijden EUR 34
    3402 Discotheek EUR 34
    3404 Sigaretten EUR 34
    3406 Schoonheidsspecialiste EUR 34
    3408 Sportschool EUR 34
    3410 Winkelen EUR 34
    3412 Cosmetica EUR 34
  34   Totaal incidentele kosten   3
           
      Cultuur kosten    
    3600 Bioscoop EUR 36
    3602 Muziek EUR 36
    3604 Theater EUR 36
    3606 Shows EUR 36
    3608 Boeken, kranten en tijdschriften EUR 36
  36   Totaal Cultuur kosten   3
           
      Extra kosten    
    3800 Reizen, vakantie EUR 38
    3802 Cadeaus EUR 38
    3804 Onderhoud huis EUR 38
    3806 Onderhoud auto EUR 38
    3808 Medische uitgaven EUR 38
    3810 Huishoudelijke objecten (meubels, gebruiksvoorwerpen, linnen ...) EUR 38
    3812 Babysitters en incidentele schoonmaakhulpen EUR 38
  38   Totaal Extra kosten   3
           
      Andere Activiteiten    
    3900 Kosten Andere Activiteiten EUR 39
    3910 Wisselkoersverschillen EUR 39
  39   Totaal Kosten Andere Activiteiten   3
           
  3   TOTAAL LASTEN   02
           
  02   RESULTAAT VOOR HET BOEKJAAR   210
           
  00   Verschil moet 0 zijn (lege cel)    
           
           
      KOSTENPLAATSEN    
           
    : Kosten per familielid    
    :MA Mary EUR  
    :GEO George EUR  
    :SA Sarah EUR  
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD Wisselkoers Euro/Usd
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email