In this article

Modellen voor Banana Boekhouding

Gezinsbegroting en huishoudboekhouding (Cash Manager)

Universeel
Cash Manager
Privé

Maak uw eigen- of gezinsbudget aan om uw huishoudboekhouding te beheren en geld te besparen, met behulp van dit eenvoudige model dat geschikt is voor iedereen met een kasboekadministratie.

Ga aan de slag met dit model

Model documentatie

Hoe stel je een gezinsbudget op

Dit model is gebaseerd op het beheer van huishoudboekhoudingen. In de Budgettabel kunt u alle vaste en variabele inkomsten invoeren evenals kosten die u voorziet gedurende het jaar. Op elk moment kunnen overzichten gemaakt worden die u meteen een overzicht geven van de huidige en toekomstige stand van zaken van de rekeningen.

Een nieuw bestand aanmaken

 • Selecteer in het menu Bestand het commando Nieuw (vanuit modellen)
 • Kies in Gebied Universeel-Nederlands
 • Kies in Categorie Private
 • Klik op Gezinsbegroting en huishoudboekhouding (kasboek) en daarna onderin het scherm op Aanmaken
 • Voer in het venster dat verschijnt de velden voor de koppen en de begin- en einddatum in (bijvoorbeeld Familie Smit, Kasboek 2022, 01-01-2022, 31-12-2022)
 • Sla het bestand op met een toepasselijke naam

Voer het beginsaldo in

Het beginsaldo van uw geldmiddelen wordt ingevoerd in de Rekeningentabel, kolom Opening.

Inkomsten-, Uitgaven- en Budgetkolommen worden automatisch ingevuld en bijgewerkt door het programma wanneer bedragen worden ingevoerd in de Budget- en Transactietabellen.

Categorieën voor Inkomsten en Uitgaven zijn al ingesteld in de Categorieëntabel.

Kostenplaatsen zijn ook beschikbaar om de uitgaven per gezinslid aan te geven.

Categorieën kunnen worden aangepast door andere soorten inkomsten of uitgaven toe te voegen; u kunt ook de volgorde veranderen.

Uitgaven zijn als volgt onderverdeeld in de Categorieëntabel:

Vaste kosten

Dit zijn de kosten die maandelijks of jaarlijks terugkomen (bijvoorbeeld rente, energiekosten, sportschool, etc). Deze zijn makkelijk te budgetteren omdat ze meestal van te voren bekend zijn.

Variabele kosten

Dit zijn kosten die kunnen variëren en waar als volgt onderscheid in wordt gemaakt:

 • Kosten levensonderhoud (noodzakelijk om te leven) - In deze categorie zijn opgenomen de gebruikelijke kosten zoals voor voedsel, kinderen, medicijnen, vervoer, etc.
 • Incidentele kosten (niet strikt noodzakelijk) - Kosten zoals voor uit eten gaan, cosmetica, sigaretten, etc.
 • Cultuur - zoals bioscoop, boeken, reizen, etc.
 • Extra - kosten voor uitzonderlijke gebeurtenissen zoals reparaties, aankoop van huisraad, cadeaus, etc.

Kostenplaatsen

Met kostenplaatsen zijn de uitgaven van ieder gezinslid in beeld.

Budgetteer uw uitgaven gedurende het hele jaar

Om uw uitgaven voor het hele jaar te begroten kunt alle inkomsten en uitgaven in de Budgettabel invoeren.

Als een fundamentele regel voor budgetteren controleert u uw beschikbare inkomen en stelt u zich doelen die u wilt bereiken.

 • Vaststelling van het inkomen is eenvoudig omdat het meestal vast is (bijvoorbeeld salaris, uitbetalingen);
 • Uitgaven vaststellen kost wat meer nadenken maar moet ook niet te ingewikkeld gemaakt worden. Begin met het invoeren van Vaste kosten waarvan de bedragen bekend zijn (rente, abonnementen, pasjes, verzekeringspremies, etc.). Kijk vervolgens naar alle variabele kosten. Met de Categorieën kunt u bepalen  welke kosten u gaat maken voor levensonderhoud, incidenteel, cultuur en extra's. Door naar de bedragen van vorig jaar te kijken kunt u een goede afweging maken van de bedragen die gebudgetteerd moeten worden.

Dagelijkse transacties invoeren

Voer de datum, beschrijving en het bedrag voor inkomsten of uitgaven in. Door de afkorting van de kostenplaats (voor gezinsleden) in te voeren in de kolom KP1 worden bedragen per gezinslid weergegeven.

Klaar voor het moment van de waarheid aan het eind van de maand!

Het einde van de maand is hét moment om uw rekeningen te controleren en vast te stellen of u uw doelen bereikt hebt.

Banana boekhouding produceert automatisch een Balans voor uw huishouden en alles wat u moet doen is vast te stellen hoeveel u uitgegeven of gespaard heeft, door de werkelijke saldi te vergelijken met de bijbehorende gebudgetteerde bedragen. Een beschouwing van het budget aan het eind van de maand helpt u zich bewust te worden van uw eigen gewoontes en uitgavepatroon. Op tijd een zekere verspilling in de gaten hebben kan helpen goede voornemens voor de volgende maand te doen.
Bewustzijn van niet gebudgetteerde uiitgaven helpt u met het uitvoeren van aanpassingen voor de volgende maanden.

 • Selecteer Uitgebreide balans op groepen... in het menu Rapporten
 • Opties voor huidige of gebudgetteerde saldi zijn beschikbaar in het venster dat wordt weergegeven.
 • Klik op periode in het menu om u gewenste periode aan te geven (maand, kwartaal, semester, jaar).

Hier ziet u uw Balans aan het einde van januari:

U heeft nu een Balans van uw Huishoudboekhouding op een transparante manier voor u, zonder het gedoe van handmatige berekeningen. U heeft nu een heldere blik op de beschikbare geldmiddelen en hoe u uw geld besteed of gespaard heeft.

Als u uw doelen bereikt heeft mag u uzelf een schouderklopje geven en anders heeft u de nodige informatie om beslissingen te nemen om dingen te verbeteren in uw uitgavenpatroon en deze te bereiken.

Download example template

Modelvoorbeeld

Familie Smit

Kasboek 2022

Basisvaluta: EUR

Kasboek

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
       
  1000 Geldmiddelen  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    Familie Financiën  
       
    INKOMEN  
       
  4000 Salaris Anna 4
  4001 Salaris John 4
  4050 Andere inkomsten 4
4   TOTAAL INKOMEN 00
       
    UITGAVEN  
       
    Vaste lasten  
  3000 Hypotheeklasten 30
  3002 Energie (gas en elektra) 30
  3004 Water 30
  3006 Autoverzekering en wegenbelasting 30
  3008 Ziektekostenverzekering 30
  3010 TV, Internet en telefoon abonnement 30
  3012 Verzekeringen (WA, opstal, etc) 30
  3014 Abonnement Sportschool 30
  3016 Abonnement Krant 30
30   Totaal vaste lasten 3
       
    Kosten levensonderhoud  
  3200 Levensmiddelen 32
  3202 Producten persoonlijke hygiëne 32
  3204 Schoonmaakmiddelen 32
  3206 Kleding, schoeisel, etc. 32
  3208 Medische kosten, niet gedekt door ziektenkostenverzekering 32
  3210 Apotheek kosten, medicijnen 32
  3212 Belastingen 32
  3214 Vervoer (Benzine, openbaar vervoer) 32
  3216 Kapper 32
  3218 Huisdieren 32
  3220 Schoolgelden 32
32   Totaal Kosten levensonderhoud 3
       
    Incidentele kosten  
  3400 Café, Restaurant, Afhaalmaaltijden 34
  3402 Discotheek 34
  3404 Sigaretten 34
  3406 Schoonheidsspecialiste 34
  3408 Sportschool 34
  3410 Winkelen 34
  3412 Cosmetica 34
34   Totaal incidentele kosten 3
       
    Cultuur kosten  
  3600 Bioscoop 36
  3602 Muziek 36
  3604 Theater 36
  3606 Shows 36
  3608 Boeken, kranten en tijdschriften 36
36   Totaal Cultuur kosten 3
       
    Extra kosten  
  3800 Reizen, vakantie 38
  3802 Cadeaus 38
  3804 Onderhoud huis 38
  3806 Onderhoud auto 38
  3808 Medische uitgaven 38
  3810 Huishoudelijke objecten (meubels, gebruiksvoorwerpen, linnen ...) 38
  3812 Babysitters en incidentele schoonmaakhulpen 38
38   Totaal Extra kosten 3
       
3   TOTAAL UITGAVEN 00
       
00   RESULTAAT  
       
    Kostenplaatsen  
  .AN Uitgaven Anna  
  .JO Uitgaven John  
  .SA Uitgaven Sarah  
       
       
       
       
       
       
       

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email