You are here

Administratiekantoor

Speciaal voor administratiekantoren, met vreemde valuta verwerking, zonder verkooprekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Dubbel boekhouden vreemde valuta  |  Category: Business

Administratiekantoor XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met vreemde valuta

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Valuta Gr
    BALANS    
         
    ACTIVA    
  1000 Contanten EUR 1
  1010 Rekening ING EUR 1
  1020 Bankrekening EUR 1
  1025 Bankrekening USD USD 1
  1030 Klanten EUR 1
  1040 Vooruitbetaalde belastingen EUR 1
  1050 Tijdelijke activa EUR 1
  1060 Kantoormeubilair EUR 1
  1070 Kantooruitrusting EUR 1
  1080 Computer/ software EUR 1
  1090 Wagenpark EUR 1
  1200 Kruisposten EUR 1
1   Totale ACTIVA   00
         
         
    PASSIVA    
  2000 Leveranciers EUR 2
  2010 Banklening korte termijn EUR 2
  2030 Tijdelijke passiva EUR 2
  2040 Beginkapitaal / bedrijfskapitaal EUR 2
  2050 Privé-rekening EUR 2
  2070 Overgedragen winst of - verlies EUR 2
230   Winst of verlies lopend jaar   2
2   Totale PASSIVA   00
         
         
         
    WINST- en VERLIES REKENING    
         
    KOSTEN    
  3000 Salarissen EUR 3
  3010 Sociale bijdragen EUR 3
  3020 Pensioenfonds EUR 3
  3030 Ongevallenverzekering EUR 3
  3040 Ziektekostenverzekering EUR 3
  3050 Belasting aan de bron EUR 3
  3060 Terugbetaling van kosten: werkelijke EUR 3
  3070 Terugbetaling van kosten: forfait EUR 3
  3080 Overige persoonlijke uitgaven EUR 3
  3100 Huur EUR 3
  3200 Voertuigreparaties EUR 3
  3210 Brandstofkosten EUR 3
  3220 Autoverzekering EUR 3
  3400 Kantoorbenodigdheden EUR 3
  3410 Telefoon EUR 3
  3420 Portokosten EUR 3
  3500 Tussenpersoon EUR 3
  3600 Negatieve bankrente EUR 3
  3610 Bankkosten en kosten postbank rekening EUR 3
  3700 Afschrijving meubilair EUR 3
  3800 Indirecte kosten en belastingen EUR 3
  3900 Wisselkoersverschillen EUR 3
3   Totale KOSTEN   02
         
         
    BATEN    
  4000 Honoraria EUR 4
  4010 Inkomsten uit investeringen EUR 4
4   Totale BATEN   02
         
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   230
         
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn    
         
Wisselkoersen
Ref.Valuta. Valuta Tekst
EUR USD USA Dollars
EUR CHF Swiss Francs
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.
 


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email