You are here

Administratiekantoor

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.
Zie ook Info over het gebruik van modellen

Download template: uk_administratiekantoor.ac2

 
Boekhouding type: Boekhouding inkomsten & uitgaven, Business
Country: Netherlands

Kantoor XX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Boekhouding inkomsten & uitgaven

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    VERMOGEN  
       
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100 Klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  2000 Leveranciers 1
  2010 Banklening 1
  2030 Tijdelijke passiva 1
       
1   TOTAAL  
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    UITGAVEN  
  3000 Salarissen 3
  3010 Sociale bijdragen 3
  3020 Pensioenfonds 3
  3030 Ongevallenverzekering 3
  3040 Ziektekostenverzekering 3
  3050 Belasting aan de bron 3
  3060 Terugbetaling van kosten: feitelijk 3
  3070 Terugbetaling van kosten: forfait 3
  3080 Overige persoonlijke uitgaven 3
  3100 Huur 3
  3200 Voertuigreparaties 3
  3210 Brandstofkosten 3
  3220 Autoverzekering 3
  3400 Kantoorbenodigdheden 3
  3410 Telefoon 3
  3420 Portokosten 3
  3500 Tussenpersoon 3
  3600 Negatieve bankrente 3
  3610 Bankkosten en kosten lopende rekening 3
  3700 Afschrijving meubilair 3
  3800 Indirecte kosten en belastingen 3
       
3   TOTALE UITGAVEN 00
       
    INKOMSTEN  
  4000 Honoraria 4
  4010 Inkomsten uit investeringen 4
       
4   TOTALE INKOMSTEN 00
       
00   TOTAAL  
       

Speciaal voor administratiekantoren, zonder verkooprekeningen en BTW. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email