You are here

Bedrijf

Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Dubbel boekhouden  |  Category: Business

Bedrijf XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    ACTIVA  
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100.WIT Klant: De Wit 10
  1100.RED Klant: Redford 10
  1100.AND Andere klanten 10
10   Alle klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Kruisposten 1
  1250 Inventaris 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  1360 Onroerend goed 1
1   Totale ACTIVA 00
       
       
    PASSIVA  
  2000.WIL Leverancier: De Wilt 20
  2000.SMI Leverancier: Smit 20
  2000.AND Andere leveranciers 20
20   Alle leveranciers 2
  2100 Banklening korte termijn 2
  2110 Tijdelijke passiva 2
  2120 Beginkapitaal 2
  2130 Privé-rekening 2
  2200 Reserves 2
  2300 Overgedragen winst of verlies 2
2301   Winst of verlies lopend jaar 2
2   Totale PASSIVA 00
       
       
    WINST- en VERLIES REKENING  
       
    KOSTEN  
  3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3
  3100 Salarissen 3
  3110 Sociale bijdragen 3
  3120 Pensioenfonds 3
  3130 Ongevallenverzekering 3
  3140 Ziektekostenverzekering 3
  3200 Huur 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3
  3220 Auto-uitgaven 3
  3230 Andere verzekeringen 3
  3240 Kosten 3
  3250 Elektriciteit 3
  3260 Kantoorbenodigdheden 3
  3270 Telefoon, fax 3
  3280 Verzendkosten 3
  3290 Reclame 3
  3300 Rente op banklening 3
  3310 Bankkosten en kosten postbank rekening 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3
  3330 Afschrijving onroerend goed 3
  3340 Belastingen 3
3   Totale KOSTEN 02
       
       
    BATEN  
  4000 Inkomsten uit diensten 4
  4100 Inkomsten uit verkoop 4
  4200 Andere inkomsten 4
4   Totale BATEN 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2301
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
    Post auto-uitgaven  
  .BRA Brandstof  
  .VER Verzekering, overige kosten  
  .REP Reparaties  
       

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email