You are here

Bedrijf

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.
Zie ook Info over het gebruik van modellen

Download template: db_bedrijf.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden, Business
Country: Netherlands

Bedrijf XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    ACTIVA  
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100.WIT Klant: De Wit 10
  1100.RED Klant: Redford 10
  1100.AND Andere klanten 10
10   Alle klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Kruisposten 1
  1250 Inventaris 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  1360 Onroerend goed 1
1   Totale ACTIVA 00
       
       
    PASSIVA  
  2000.WIL Leverancier: De Wilt 20
  2000.SMI Leverancier: Smit 20
  2000.AND Andere leveranciers 20
20   Alle leveranciers 2
  2100 Banklening korte termijn 2
  2110 Tijdelijke passiva 2
  2120 Beginkapitaal 2
  2130 Privé-rekening 2
  2200 Reserves 2
  2300 Overgedragen winst of verlies 2
2301   Winst of verlies lopend jaar 2
2   Totale PASSIVA 00
       
       
    WINST- en VERLIES REKENING  
       
    KOSTEN  
  3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3
  3100 Salarissen 3
  3110 Sociale bijdragen 3
  3120 Pensioenfonds 3
  3130 Ongevallenverzekering 3
  3140 Ziektekostenverzekering 3
  3200 Huur 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3
  3220 Auto-uitgaven 3
  3230 Andere verzekeringen 3
  3240 Kosten 3
  3250 Elektriciteit 3
  3260 Kantoorbenodigdheden 3
  3270 Telefoon, fax 3
  3280 Verzendkosten 3
  3290 Reclame 3
  3300 Rente op banklening 3
  3310 Bankkosten en kosten postbank rekening 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3
  3330 Afschrijving onroerend goed 3
  3340 Belastingen 3
3   Totale KOSTEN 02
       
       
    BATEN  
  4000 Inkomsten uit diensten 4
  4100 Inkomsten uit verkoop 4
  4200 Andere inkomsten 4
4   Totale BATEN 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2301
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
    Post auto-uitgaven  
  .BRA Brandstof  
  .VER Verzekering, overige kosten  
  .REP Reparaties  
       

Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email