In this article

  Bedrijf

  Nederland
  Dubbel boekhouden
  Business

  Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open template in WebApp

  Model documentatie

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

  Modelvoorbeeld

  Bedrijf XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      ACTIVA    
    1000 Contanten 1  
    1010 Rekening ING 1  
    1020 Rekening Rabobank 1  
    1100.WIT Klant: De Wit 10  
    1100.RED Klant: Redford 10  
    1100.AND Andere klanten 10  
  10   Alle klanten 1 1
    1150 Vooruitbetaalde belastingen 1  
    1200 Kruisposten 1  
    1250 Inventaris 1  
    1300 Tijdelijke activa 1  
    1310 Bedrijfsuitrusting 1  
    1320 Kantoormeubilair 1  
    1330 Computer 1  
    1340 Software 1  
    1350 Auto 1  
    1360 Onroerend goed 1  
  1   Totale ACTIVA 00 1
           
           
      PASSIVA    
    2000.WIL Leverancier: De Wilt 20  
    2000.SMI Leverancier: Smit 20  
    2000.AND Andere leveranciers 20  
  20   Alle leveranciers 2 1
    2100 Banklening korte termijn 2  
    2110 Tijdelijke passiva 2  
    2120 Beginkapitaal 2  
    2130 Privé-rekening 2  
    2200 Reserves 2  
    2300 Overgedragen winst of verlies 2  
  2301   Winst of verlies lopend jaar 2  
  2   Totale PASSIVA 00 1
           
          1
      WINST- en VERLIES REKENING    
           
      KOSTEN    
    3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3  
    3100 Salarissen 3  
    3110 Sociale bijdragen 3  
    3120 Pensioenfonds 3  
    3130 Ongevallenverzekering 3  
    3140 Ziektekostenverzekering 3  
    3200 Huur 3  
    3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3  
    3220 Auto-uitgaven 3  
    3230 Andere verzekeringen 3  
    3240 Kosten 3  
    3250 Elektriciteit 3  
    3260 Kantoorbenodigdheden 3  
    3270 Telefoon, fax 3  
    3280 Verzendkosten 3  
    3290 Reclame 3  
    3300 Rente op banklening 3  
    3310 Bankkosten en kosten postbank rekening 3  
    3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3  
    3330 Afschrijving onroerend goed 3  
    3340 Belastingen 3  
  3   Totale KOSTEN 02 1
           
           
      BATEN    
    4000 Inkomsten uit diensten 4  
    4100 Inkomsten uit verkoop 4  
    4200 Andere inkomsten 4  
  4   Totale BATEN 02 1
           
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2301 1
           
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn   1
           
           
      KOSTEN- EN WINSTCENTRA    
      Post auto-uitgaven    
    .BRA Brandstof    
    .VER Verzekering, overige kosten    
    .REP Reparaties    
           
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email