In this article

  Financieel kantoor

  Nederland
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Business

  Speciaal voor financiële kantoren, met vreemde valuta verwerking, zonder verkooprekeningen. Met voorbeeldtransacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open template in WebApp

  Model documentatie

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.

  Modelvoorbeeld

  Financiëel kantoor XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      ACTIVA      
    1000 Contanten EUR 10  
    1005 Kredietbank-EUR EUR 10  
    1008 Volkskredietbank-USD USD 10  
    1030 CHF-fondsen CHF 10  
    1040 EUR-fondsen EUR 10  
  10   Totaal liquide middelen   1  
    1300 Kantoormeubilair EUR 13  
    1320 Computer EUR 13  
    1340 Software EUR 13  
    1360 Auto EUR 13  
    1380 Onroerend goed EUR 13  
  13   Totaal vasts activa   1  
  1   Totale ACTIVA   00 1
             
             
      PASSIVA      
    2000 Crediteuren EUR 2  
    2010 Kapitaal EUR 2  
    2020 Overgedragen winst of - verlies EUR 2  
  299   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totale PASSIVA   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      KOSTEN      
    3100 Inkoop EUR 3  
    3110 Management, bank, belastingen EUR 3  
  3   Totale KOSTEN   02 1
             
             
      BATEN      
    4000 Dividend, rente EUR 4  
    4010 Overige EUR 4  
    4020 Wisselkoersverschillen EUR 4  
  4   Totale BATEN   02 1
             
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   299 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn     1
             
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email