Boekhoudsoftware-oefeningen

In this article

Studenten gaan de boekhoudsoftware gebruiken door ermee te oefenen.

Inleiding in het gebruik van de software

Banana Boekhouding lijkt op Excel en is in het algemeen makkelijk te begrijpen. Studenten gaan de software makkelijk gebruiken door ermee gewoon te gebruiken tijdens de les.
De docent kan bijvoorbeeld de rekeningschema's verduidelijken door de opzet ervan uit te leggen. Hetzelfde geldt voor het invoeren van transacties.

De studenten kunnen het programma gebruiken en de door de docent toegewezen oefeningen uitvoeren, hetzij alleen, hetzij in een groep. Deze fase wordt voorafgegaan door een presentatie over het gebruik van het programma, zoals aangegeven in het vorige punt.

Bereid de lessen en de modellen voor

De leerkracht bereidt boekhoudbestanden voor die gebruikt kunnen worden om vragen over de theorie uit te leggen of om de leerlingen de les te laten volgen en te laten oefenen. De duur van deze fase is afhankelijk van de duur van het studieprogramma.

De docent:

 • Bereidt boekhoudbestanden voor iedere fase van de studie voor.
 • Geeft uitleg over de theorie en laat tegelijk zien hoe die in de praktijk werkt.
 • Bereidt opgaven voor de studenten voor.

Installeer het programma op de computer van de student

De docent geeft aan hoe iedere student het programma kan installeren op zijn of haar computer.

 • Het is het beste om deze informatie vooraf te verstrekken, zodat elke student de tijd heeft om het programma zelfstandig te installeren.
  Het is altijd lastig om alle studenten het programma tegelijkertijd te laten installeren tijdens de les, omdat de verbindingen dan worden vertraagd.
 • Voor de verschillende operatingsystemen moet informatie over de installatie gegeven worden:
  • Geef de downloadpagina aan voor Banana Boekhouding voor Windows, Mac en Linux computers.
   • De installatie gaat helemaal automatisch maar studenten moeten weten dat ze voor het installeren administrator rechten moeten hebben.
   • Als studenten langzame verbindingen hebben kan de school de installatiebestanden op het schoolnetwerk downloaden.
    In dit geval moet er op gelet worden dat de bestanden bijgewerkt zijn zodat de studenten altijd de laatste versie installeren.
   • Dring er bij de studenten op aan om het programma te starten zodat ze kunnen verifiëren dat de installatie goed gegaan is.
  • Android Play Store. Zoek op Banana Mobile en installeer het.
  • IOS App Store. Zoek op Banana Mobile en installeer het.
 • In de volgende les verifieert de docent dat alle studenten het programma hebben geïnstalleerd.

Zorg voor oefenbestanden voor de studenten

De docent maakt voor iedere opgave de boekhoudbestanden die de studenten in hun computer opslaan.

 • Hoe studenten de oefenbestanden krijgen hangt af van de IT structuur van de school. De studenten hebben hiervoor een verbinding nodig.
 • Het is nuttig om tijd en de benodigde verbindingen voor de studenten te regelen om deze bestanden te downloaden.

Werkwijze voor opdrachten die door studenten worden uitgevoerd

Vanaf het moment dat de studenten Banana Boekhouding hebben geïnstalleerd en de door de docent gemaakte opdrachtbestanden hebben opgeslagen is een internetverbinding niet meer nodig.

Er zijn diverse mogelijkheden om studenten aan de opgaven te laten werken:

 • De opgaven doen op hun eigen computer terwijl de leraar uitleg geeft.
 • De opgaven uitvoeren in de klas in de door de docent toegewezen tijd.
 • De opgaven doen buiten schooltijden.

Werkmethode van de student:

 • Iedere student werkt in zijn eigen boekhoudbestand en voert de taken uit die hem door de leraar opgedragen zijn.
 • Als de opgave klaar is stuurt iedere student het bestand naar de docent.
  De wijze van oversturen hangt af van de communicatieinfrastructuur van de school.
  In het algemeen worden de bestanden naar het e-learning platform of het netwerk van de school gestuurd, of naar een clouddienst (Google Drive, Dropbox, I-cloud, One drive).

Correctie van de opgaven:

 • De docent opent het bestand van de leerling en controleert of de oefening correct is uitgevoerd.
 • Leraren kunnen lijnen markeren met kleuren en aantekeningen en opmerkingen toevoegen om eventuele fouten aan te geven.
 • De leerlingen kunnen dan het door de leerkracht gecorrigeerde bestand opnieuw op hun computer opslaan.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email