You are here

Items retourneren

Teruggave van een boek registreren

  • Kies van het menu Hulpprogramma's Items retour...
  • Er verschijnt een venster waar u de naam van de bibliotheekgebruiker intypt. Een lijst van alle boeken uitgeleend aan deze gebruiker.
    • U kunt nu alle teruggebrachte boeken aanvinken (de meeste gebruikers brengen al hun geleende boeken tegelijk terug)
    • Klik op de knop Toepassen en het programa voert automatisch de terugbreng datum in in de kolom Datum.
    • Als er iets fout gaat, ga dan naar de Leningen tabel en druk op het commando Ongedaan maken van het menu Bewerken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.