Items retourneren

Teruggave van een boek registreren

  • Kies van het menu Hulpprogramma's Items retour...
  • Er verschijnt een venster waar u de naam van de bibliotheekgebruiker intypt. Een lijst van alle boeken uitgeleend aan deze gebruiker.
    • U kunt nu alle teruggebrachte boeken aanvinken (de meeste gebruikers brengen al hun geleende boeken tegelijk terug)
    • Klik op de knop Toepassen en het programa voert automatisch de terugbreng datum in in de kolom Datum.
    • Als er iets fout gaat, ga dan naar de Leningen tabel en druk op het commando Ongedaan maken van het menu Bewerken.

help_id
DlgRitornoLibri

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email