Rekeningen importeren

Dit commando importeert de rekeningen van een Dubbel boekhouden of een Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestand (*.ac2) of een tekstbestand (*.txt) en mengt deze automatisch in het bestaande Rekeningschema.

De rekeningen of de categorieën kunnen overgedragen worden naar de bestaande boekhouding door de volgende opties te activeren:

Opties

Kostenplaatsen opnemen
Als er kostenplaatsen zijn worden deze ook overgedragen.

Nieuwe rekeningen toevoegen
Als deze optie is geactiveerd worden alle nieuwe rekeningen toegevoegd aan het rekeningschema.

Tekstbeschrijving vervangen
Als deze optie is geactiveerd worden, als reeds bestaande rekeningen met afwijkende beschrijvingen worden geïmporteerd, de bestaande beschrijvingen vervangen door de geïmporteerde.

Beginsaldo vervangen
Met deze optie geactiveerd worden bestaande beginsaldi vervangen door de geïmporteerde met afwijkende beginsaldi.
 

help_id
DlgImportaConti

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email